Logo

Kunskap inom reservkraft säkerställer kritisk strömförsörjning

Hans Nordin

Reservkraft räddar liv och säkerställer viktiga samhällsfunktioner. Om strömmen och därefter reservkraften skulle brytas blir konsekvenserna direkta. Din mobil kommer att sakna täckning, de digitala betalningslösningarna kraschar, likväl som många kommunala trafiklösningar. För att inte tala om vad som skulle hända om reservkraften inte fungerar till sjukhusen!

Det är en av flera viktig anledningar till att Hans Nordin, civilingenjör och konsult på Ulriha, brinner för att sprida kunskap inom ämnet reservkraft. En av de arbetsuppgifter han finner allra mest givande är att föreläsa om ämnet. Vi har träffat Hans för att få veta mer om den senaste utbildningen han byggt inom reservkraft och vilka konsekvenserna blir om man inte håller sig uppdaterad.

Hans brinner för att sprida kunskapen vidare

Hans Nordin är i grunden utbildad civilingenjör med inriktning elektroteknik. Han började sin karriär på ABB, för att sedan arbeta som försäljningsingenjör på Elektromatik där han så småningom avancerade till vd. Hans har även arbetat på olika företag inom tåg- och konsultbranschen.

Med 35 års samlad erfarenhet av reservkraft  och 25 års vana av att utbilda och föreläsa inom ämnet ser Hans fram emot att fortsätta sprida kunskap inom området i många år till. Sedan 1996 driver Hans det egna bolaget Ulriha där han tar sig an olika typer av konsultuppdrag inom reservkraftsområdet. Ett återkommande uppdrag sedan fler år är som uppskattad föreläsare åt STF Ingenjörsutbildning.

Hans har utifrån sina tidigare föreläsningar byggt en ny helt ny utbildning som heter Kritiskt strömförsörjning. Målet med utbildningen är att deltagarna ska förstå helheten och komponenterna som utgör helheten. Samt även förstå vilken information som krävs för att välja en lämplig lösning för just deras tillämpning.

Inte ovanligt med säkerhetsbrister i svenska elanläggningar

Att få en större förståelse vad gäller fördelar och nackdelar med olika reservkraftslösningar är mycket viktigt, menar Hans.

– Det finns många säkerhetsbrister i de svenska elanläggningarna som glöms bort eller förbises. Därför är det väldigt viktigt att utbilda de anställda inom vad som gäller utifrån rådande regelverk och hur man bygger upp ett korrekt underhållsschema. Det är också relevant att hitta en ekonomisk balans mellan den normala eldriften kontra reservkraftsbehovet. Det finns många val och avvägningar, ska man bara ha UPS eller reservkraft eller både och, och hur kan man tänka kring respektive val.

Hans menar att ökad kunskap ger personalen bättre trygghet och större möjlighet att fatta rätt beslut då krissituationer uppstår. Idag saknar många användare en god förståelse för den anläggningen de arbetar på.

Uppdaterad utbildning som minskar riskerna i jobbvardagen

Utbildningen Kritiskt strömförsörjning är framför allt lämplig att gå för de som ansvarar för den kritiska strömförsörjningen inom en organisation, t.ex. beredskapssamordnare, fastighetschefer, elnätspersonal. Detta gäller även i viss mån fastighetsskötare i de fall de får till uppgift att ta hand om reservkraften.

– I den uppdaterade utbildningen går vi igenom en hel del nyheter samt vilka avvägningar som krävs, vilka alternativ som finns och relevant teknik och lösningar så att deltagarna efter kursen är medvetna om vilka val som behöver göras och vad de innebär. De förändringar som införs 1 januari 2022 gällande icke-koncessions pliktiga elnät (SFS 2021:976) tas upp, samt att möjligheter för delning av energi redovisas. Deltagarna får även kunskap om hur de kan kombinera en backuplösning med ett batterilager och hur ekonomin ser ut vad gäller de olika alternativen. Efter kursen kan de effektivt kravställa en lösning för en säker strömförsörjning, berättar Hans.

Hans berättar att deltagarna också får ta del av de olika lösningar som marknaden erbjuder, samt får ta del av smarta lösningar som de har nytta av i jobbvardagen. Detta leder till att minska riskerna för felinvesteringar, felbedömningar och felfunktion som i sin tur ökar tillförlitligheten.


Hur beroende av el är din verksamhet? Krävs det alternativ till ordinarie matning för att säkra eltillförseln? Genom utbildningen Kritiskt strömförsörjning lär du dig hur du projekterar en säker strömförsörjning.

Till toppen