Logo

STF lanserar adaptiv onlineutbildning med AI

STF tar nästa kliv när det kommer till fortbildning och lanserar adaptiv onlineutbildning med hjälp av artificiell intelligens. Kurserna är anpassade till de kunskaper och behov som varje individ har för fortbildning inom olika teknikområden. 

AI-kurser.jpg
STF Ingenjörsutbildning tar nästa steg inom teknikutvecklingen och börjar erbjuda onlinekurser anpassade till de kunskaper och behov som varje individ har för fortbildning inom olika teknikområden. Tekniken bygger på forskning som tagits fram i STF:s innovationscell, vilket är en relativt ny enhet för forskning och utveckling som formerades i samband med att OpenAI blev tillgängligt. I denna innovationscell ingår specialister inom pedagogik, AI-teknik, användargränssnitt och fortbildning. Projektet har pågått i närmare tre år och har möjliggjorts tack vare finansiering av internationella organ inom kursområdet men även av internationella stiftelser.

Bland annat har K. Urs. Stiftelse finansierat projektet och forskningen med närmare 7 miljoner kronor under de senaste två åren. K.Urs Stiftelse erbjuder medel till den organisation som kan utveckla teknik för effektivt lärande inom den Europeiska Unionen och har valt STF:s utvecklingsprojekt som ett första projekt att finansiera.

Bakgrund
Adaptiv AI är en innovativ iterativ teknik som bygger på att hantera individers cookies på internet, och genom helt nya processer sammanfoga tillgänglig information med hjälp av neuronnätverk. Neuronnätverk är en datorteknik som försöker efterlikna den mänskliga hjärnan, och som imiterar det sätt genom vilka vi människor lär oss nya saker. Tekniken möjliggör att systemet gradvis anpassas till varje individs kunskapsnivå. Eftersom det är datorbaserat har stora tidsvinster kunnat möjliggöras. En kurs som tidigare tog tre dagar kan effektivt läras ut på några timmar genom forcerad visionär inmatning dvs. att individen tittar på ett snabbt flöde av grafer, teknisk information med mera. Tekniken är oberoende av ämnesområdet vilket innebär att kursdeltagare kan välja fritt från de kunskapsområden som individen upplever sig ha behov av. Tack vare att tekniken använder sig av processorkraft i molnet blir informationsanalysen både hållbar med ett minimum av energiåtgång. Detta tack vare att större delen av tekniken bygger på luftmolekulär blå dunster-energi. Genom att tekniken är iterativ och adaptiv möjliggörs ett sådant inlärningssätt att kunskapsnivåer kan mätas och på det sättet anpassas och förstärkas. Som ett stöd i processen används även en självkännedomsteknik som kombinerar tillgänglig internetinformation med ett humbug svarsformulär där individen får självskatta sina kunskapsnivåer. Saker som individen får svara på är bland annat upplevd vikt, längd och lycka. På detta sätt lär sig systemet synnerligen snabbt om var kunskapsförstärkningen behöver tillföras.

Kommentarer från forskarvärlden
Professor Aina Ivaski vid Institutet för pedagogik i Ultrecht kommenterar nyheten: ”Synnerligen intressant att STF har lyckats så väl och så kraftfullt i att kombinera personlighetstester med den nya AI-tekniken. Det nya i adaptiviteten möjliggör att kurser anpassas från dag ett till den kunskapsnivå som individen besitter. Helt enkelt världsunikt." 

Om forskningen
På avdelningen för systeminnovation kommenterar STF:s systemvetare Herman B. Luff den intensiva forskningen som pågått i hemlighet. ”Det har varit svårt att kunna jobba med projektet som bygger på internetteknik samtidigt som vi har behövt hålla locket på. Men nu kan vi erbjuda kurser som verkligen motsvarar behoven och där det är mätbart för individen hur mycket mer man faktiskt kan om ett tekniskt ämnesområde."

Tillgängliga kurser
Som ett första steg i lanseringen kommer ett tusental studenter erbjudas möjlighet att genomgå dessa adaptiva kurser. De bokningsbara kurserna kommer finnas på vår hemsida inom kort.

Till toppen