Logo

Information om våra utbildningar med anledning av Coronaviruset

Precis som övriga lärosäten börjar vi välkomna till fysiska klassrum igen, självklart med säkerhetsrestriktioner. Vi gör kontinuerliga riskbedömningar och gör allt för att din utbildning ska kännas trygg och säker.

Den riskbedömning vi gör för varje enskilt tillfälle grundar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och bedömningsmall som du hittar här.

Digitala klassrum
Vi erbjuder ett urval av våra kurser som lämpar sig för online-utbildning fortsatt via digitala klassrum.

Fysiska klassrum
Precis som övriga lärosäten börjar vi välkomna till fysiska klassrum igen, självklart med säkerhetsrestriktioner. Vi har vidtagit ett flertal säkerhetsåtgärder för att säkerställa att du tryggt kan genomföra utbildningarna du bokat dig till:

  • Större lokaler och avstånd mellan platserna
  • Genomförande i konferenslokaler och hotell som har stärkt och ökat sina rutiner kring städning och rengöring av publika områden
  • Servering av måltider som sker i samband med utbildningarna följer Folkhälsomyndighetens direktiv
  • Nära tillgång till tvättmöjligheter och handsprit

Företagsinterna utbildningar
För företagsinterna utbildningar för vi dialog med dig som beställare och fattar beslut om genomförande online eller fysiskt utifrån de förutsättningar som finns.

Har du frågor eller funderingar?
Du hittar kontaktuppgifter till oss personligen här eller så mailar du direkt till vår kundservice på kundservice@stf.bfab.se

Till toppen