Logo

Artikelarkiv

Undvik onödiga förluster med utbildning om mättransformatorer

Om du ansvarar för projektering samt drift och underhåll av anläggningar med mättransformatorer har du förmodligen full koll på vad en mättransformator gör. Men med fördjupade kunskaper kan det bli ännu mer intressant att gå till jobbet. Michael Holmgren, föreläsare på STF-utbildningen Mättransformatorer, menar dessutom att genom ökad branschkunskap kan många företag undvika stora förluster och ofullständig skyddsfunktion.

Läs mer

Förståelse för elproduktionens förändringar lär dig agera proaktivt

Problemen med nätens stabilitet, överföringskapacitet och elbrist i Sverige blir alltmer påtagliga. Den periodvisa energibristen resulterar bland annat i en mycket oförutsägbar elproduktion. När fyra kärnkraftreaktorer läggs ner måste andra kraftkällor gå in som ersättning. Vindkraften har stora förutsättningar, men hur ska den varierande elproduktionen hanteras?

Michael Holmgren menar att det är viktigt att sprida mer kunskap inom energibranschen vad gäller den tekniska utvecklingen inom bl.a. smarta elnät och elfordon, samt hur elnätet håller på att förändras. Därför har han varit med och utformat STF-utbildningen Teknisk utveckling inom elproduktion.

Läs mer

Bättre kunskap om neutralpunkter och jordfel ger säkrare arbetsmiljö

Att kunna vistas både i sitt hem och ute i samhället utan elrelaterade skaderisker tar nog de flesta för givet. Och allt som oftast går det ju bra. Men när elolyckorna väl är framme kan konsekvenserna vara förödande.

Michael Holmgren, en av STF:s mest anlitade föreläsare, är därför mån om att dela med sig av en djupare kunskap i frågeställningarna om icke direktjordade elnät, problemen runt jordfelsströmmar och hur man kan förebygga onödiga risker – vilket på sikt gynnar både individen och affären.

Läs mer

Upprätthåll säkerhet och kvalitet med EBR Diplomerad mätarmontör

Visste du att över fem miljoner elmätare ska bytas ut i Sverige innan 2025? Vid tidigare mätarbyten har det i efterhand påvisats brister gällande kvaliteten och säkerheten av installationerna. Ett annat stort branschproblem är att det fortfarande saknas personal med relevant kompetens.

Att kunna stärka och utbilda fler mätarmontörer kring säker installation är en av flera anledningar till att Michael Holmgren, ingenjör inriktning elkraft, konsult och föreläsare, vill uppmuntra fler att gå utbildningen EBR Diplomerad mätarmontör.

Läs mer

Grattis Voltimum - 2021 års vinnare av Elsäkerhetspriset!

På Elsäkerhetsdagarna tillkännagavs vinnarna av Elsäkerhetspriset 2021 och under högtidliga former delades priset ut av Frida Palmgren, vd för STF Ingenjörsutbildning. Årets vinnare är Voltimum, en portal med verktyg, information och tjänster som underlättar för yrkesverksamma inom elinstallationsbranschen. Priset togs emot med stolthet av Björn Ahlgren, försäljningschef Sverige och Ylva Söderbergh, IT-chef.

Läs mer

Kunskap inom reservkraft säkerställer kritisk strömförsörjning

Reservkraft räddar liv och säkerställer viktiga samhällsfunktioner. Om strömmen och därefter reservkraften skulle brytas blir konsekvenserna direkta. Din mobil kommer att sakna täckning, de digitala betalningslösningarna kraschar, likväl som många kommunala trafiklösningar. För att inte tala om vad som skulle hända om reservkraften inte fungerar till sjukhusen!

Det är en av flera viktig anledningar till att Hans Nordin, civilingenjör och konsult på Ulriha, brinner för att sprida kunskap inom ämnet reservkraft. En av de arbetsuppgifter han finner allra mest givande är att föreläsa om ämnet. Vi har träffat Hans för att få veta mer om den senaste utbildningen han byggt inom reservkraft och vilka konsekvenserna blir om man inte håller sig uppdaterad.

Läs mer
Till toppen