Logo

Artikelarkiv

Kursen som ger ökad teknisk insikt om smart infrastruktur

Ingen har nog missat att elnätet är inne i en stor förändringsprocess. Genom att förstå vilka problem transienter (strömspikar) orsakar i vårt nät kan man enklare hittar lösningar, så som filter, för att höja elkvaliteten. Det är en av alla insikter deltagare berättat om efter att de genomfört kursen Teknisk utveckling inom elproduktion, berättar Andreas Carlsson, utbildningsansvarig el & industri på STF Ingenjörsutbildning.

Läs mer

Besiktning av högspänningsanläggningar håller kostnaderna nere

Om du projekterar nya anläggningar som ska installeras framöver är du nog väl medveten om att du berörs av de nya föreskrifterna. Men handen på hjärtat, hur bra koll har du på alla olika regelverk? Genom ökad kunskap om hur du besiktar en högspänningsanläggning kan du göra ett ännu bättre jobb och undvika onödig huvudvärk, menar Andreas Carlsson, utbildningsansvarig el & industri på STF.

Läs mer

Bygg effektivare elnät genom ökad kunskap om neutralpunkter

Alla förändringar i nätet påverkar neutralpunkten, som i sin tur kan påverka prestandan av effekten. Därför behöver man ofta genomföra nya beräkningar för att fortsatt behålla god prestanda. Kursen Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system hjälper deltagarna att öka sin förståelse om jordfel och jordfelsströmmar i icke direktjordade elnät. Andreas Carlsson är utbildningsansvarig el & industri och brinner för att sprida kunskap inom ämnesområdet.

Läs mer

ELSÄK 22: Elsäkerhetsexperten Frank Johansson berättar om SEK Handbok 460

Du har väl inte missat ett Elsäkerhetsdagarna 2022 (ELSÄK) går av stapeln den 5–6 december? Häng med på två intensiva och givande heldagar där du får ta del av de senaste nyheterna inom branschen!

Frank Johansson är en av de ämneskunniga föreläsarna som kommer vara på plats. Han kommer att tala under temat ”elinstallationer och skydd mot brand och driftstörningar” där han berättar mer om SEK Handbok 460 - ett hjälpmedel för skydd mot brand och driftstörning, till vilken han även är huvudförfattare.

Läs mer

ELSA puts the electrical safety and the employees first

Our well-proven electrical safety course ELSA (Electrical Safety at Work) is part of our ongoing work to promote electrical safety. Everyone has the right to come home safely after a day's work! The course follows the course plan developed by STF Ingenjörsutbildning for electrically safe work in electrical installations and is based on the standard SS EN 50110–1. Andreas Carlsson, head of training electricity & industry, is proud that STF also offers ELSA in English for employees who has another native language than Swedish.

Läs mer

ELSA sätter elsäkerheten i fokus

Vår välbeprövade utbildning ELSA (Elsäkerhet vid arbete) är en del i STF Ingenjörsutbildnings ständigt pågående arbete med att främja elsäkerheten. Alla har rätt att komma hem säkert efter en arbetsdag! Kursen följer den kursplan som STF Ingenjörsutbildning tagit fram för elsäkert arbete i elanläggning och utgår från standarden SS EN 50110–1. Andreas Carlsson, utbildningsansvarig el & industri, är stolt över att STF också erbjuder ELSA in English för de medarbetare som inte har svenska som modersmål.

Läs mer
Till toppen