Rådgivning


Fasticon Advisors fokuserar på organisations- och verksamhetsutveckling samt ägande- och lokalförsörjningsfrågor inom fastighetssektorn. Våra seniora rådgivare har lång management- och konsulterfarenhet, och besitter därmed bred kompetens och gedigen erfarenhet. Verksamhetsområdena berör strategisk rådgivning, analys och utredning samt implementering. Alltid med ökad effektivitet som målsättning.


Strategisk rådgivning

Fasticon Advisors hjälper bolag med strategisk rådgivning. För att nå fördelaktiga lösningar på ett organisatoriskt problem behövs ofta en långsiktig plan. Genom den strategiska rådgivningen får ni som kund stöd under hela processen, från inledande strategiska diskussioner till genomförandets slut. På så vis kan organisationen ta korrekta beslut, samtidigt som rätt förutsättningar sätts för att slutgiltigt nå era organisatoriska och strategiska mål.


Analys och utredning

Fasticon Advisors utför analyser och utredningar som hjälper ert bolag att nå önskad effekt och resultat långsiktigt. Med en bred och samlad erfarenhet hjälper vi er organisation i rätt riktning. De fördjupade analyserna kan beröra effektivitet, marknad, produkter mm. för att skapa en långsiktigt gynnsam strategi för er verksamhet.


Implementering

Fasticon Advisors stödjer er med en framgångsrik implementering. Implementeringen baseras på det utförda strategiska rådgivningsarbetet samt efterföljande analys- och utredningsarbetet. Vi hjälper till med implementeringsprocessen och stödjer ledningen under övergångsperioden fram till att implementeringen är slutförd. Våra rådgivare släpper inte projektet förrän noggrann uppföljning efter implementeringsperioden är utförd.


För mer information kontakta:

Roger Bengtsson
Senior Rådgivare
070-725 77 35
roger.bengtsson@fasticon.se

Bo Magnus Persson
Senior Rådgivare
073-415 43 25
bo.magnus.persson@fasticon.se


Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019