Peter praktiserar – Fasticons rekryteringskonsult testar en arbetsdag som fastighetstekniker

Inom rekrytering finns lika många arbetssätt som det finns rekryteringskonsulter. Och så finns det Peter Nymans sätt. Peter har arbetat som rekryteringskonsult på Fasticon Support, affärsområdet med fokus på drift och skötsel, sedan 2018. Några av Peters styrkor är hans idérikedom och nyfikenhet. Under en rekryteringsprocess tillsammans med Fabege frågade Peter om han kunde få gå med en av teknikerna och praktisera under en arbetsdag.

Jag ville fräscha upp mina kunskaper och var även nyfiken på teknikernas vardag. På så vis blir jag bättre på att matcha rätt kandidater med rätt tjänst, där de kommer att trivas och utvecklas. Det går hand i hand med att även säkerställa att fastighetsägarna har rätt personer på rätt plats, med rätt kompetens, säger Peter.

 

Peter trivdes i rollen som fastighetstekniker

 

Peter har även tidigare varit ute och praktiserat hos konsulter för att lära sig mer om de olika rollerna.

Jag anser att i mitt yrke är det ett måste att få en bättre förståelse för de olika yrkesrollerna och verksamheterna som jag dagligen är i kontakt med.

 

Trevligt återseende med tidigare konsult

Fabege var positiva till Peters förfrågan. En vinterdag i december praktiserade Peter tillsammans med teknikern Anders Viss som ingår i Fabeges grupp för förebyggande underhåll (FU-gruppen). Det var ett trevlig återseende, Anders och Peter är nämligen bekanta sedan förut då Anders tidigare varit konsult för Fasticon. Han var då inhyrd hos Fabege ett halvår. Anders arbete var mycket uppskattat och han blev därefter erbjuden anställning direkt hos Fabege.

 

Fabege först att arbeta med två sorters teknikergrupper

Fabege har många fastigheter i Solna Business Park, även kallad ”parken” i vardagligt tal. Det finns även ett områdeskontor och en verkstad. Med andra ord en hel del att hålla koll på under en arbetsdag för en tekniker.

Hos Fabege arbetar de utifrån ett relativt nytt arbetssätt då de har två teknikergrupper, en FU-grupp och en ärendegrupp. FU-gruppen fokuserar på förebyggande underhåll och ser till att installationer och utrustning ska hålla så länge som möjligt. Ärendegruppen utför felavhjälpande underhåll, det vill säga de löser situationen när något är trasigt.

En fördel är att om man tröttnar på att arbeta i FU-gruppen kan man byta till ärendegruppen och vice versa, vilket skapar ytterligare möjlighet till variation, säger Anders.

Det är inte så vanligt att arbeta med två arbetsgrupper med tekniker, men jag ser att det kommer mer och mer ute hos våra kunder, säger Peter.

 

En arbetsdag som fastighetstekniker

Under arbetsdagen var Peter och Anders mestadels i fastigheten Fräsaren 12 i Solna Business Park. Byggnaden uppfördes 1964. Därefter har fastigheten moderniserats och byggts om i olika etapper för att utvecklas till en effektiv och flexibel kontors- och butiksfastighet. I dagsläget finns bland annat restauranger, butiker, kontorslokaler och parkeringshus i fastigheten.

Jag och Anders kontrollerade vipporna (sensorerna som startar utpumpningen av vattnet) i samtliga pumpgropar, bytte ut en trasig termometer i ventilationen och massa andra saker. Det var roliga och varierande arbetsgrupper, berättar Peter.

Det är roligt att ingå i FU-gruppen, just därför att det är så omväxlande. Man får skruva på många olika saker, vilket är kul. Dessutom lär man sig hitta bra i fastigheterna på kort tid då man dagligen besöker undercentraler, fläktrum och så vidare. Dagarna ser verkligen olika ut vilket är stimulerande, säger Anders.

 

Peter byter en trasig termometer i ventilationen

 

På bilden ser vi Peter som skruvade för fullt under sin praktikdag.

Först klättrade jag upp på en stege och stängde ventilerna på ledningarna i taket, annars hade det sprutat kylmedium, vatten blandat med glykol, när vi demonterade den trasiga termometern. Efter bytet öppnade vi dom igen och då fungerade det som det skulle, inga missöden skedde, berättar Peter stolt.

Peter känner sig mycket nöjd med sin praktikdag och de insikter det gav honom. Vi på Fasticon hoppas att han inte hade för roligt, så att Peter stannar hos oss och inte blivit alltför sugen på ett karriärbyte…

 

Håll dig uppdaterad!

Gå med i vårt nätverk och håll dig uppdaterad om vad som händer i branschen. Klicka på knappen för att gå med i Fasticon-nätverket!

GÅ MED I
FASTICON-NÄTVERKET


Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019