STF & BFAB


Genom våra dotterbolag STF Ingenjörsutbildning och BFAB erbjuder vi utbildningsprodukter för kompetensutveckling genom specialiserade vidareutbildningar inom bygg, fastighet och energi. Med specialister från näringslivet skräddarsyr vi kompetenslösningar för att matcha dina behov, med allt från kurser, seminarier, diplomutbildningar och certifieringsutbildningar till utbildningar som ger högskolepoäng.

Vill du veta mer om STF och BFAB? Besök www.stf.se och www.stf.se/bfab/
Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019