Fasticon Support


Fasticon Support är specialister på rekrytering och personaluthyrning inom operativ drift och skötsel. Med ett brett nätverk och djup kunskap om branschen löser vi dina kompetensförsörjningsbehov.


Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2018

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2018