Nytt år, nya möjligheter!
20 December, 2018
Fasticons ledare del 1 – Jonas Gustavsson
23 January, 2019
 
 
 

Lokalmarknadsdagen 2019!

Lokalmarknadsdagen 2019

Fasticon var partner till heldagsseminariet Lokalmarknadsdagen 2019 som arrangerades av Fastighetssverige torsdag 17 januari på Elite Park Avenue Hotel, Göteborg. Susanne Åhlén, VD Fasticon Kompetens, var även med på scen som expertkommentator under seminariet. Här kommer våra reflektioner från dagen:

• Det kommer byggas otroligt mycket i Göteborg fram till 2035, hela stadsbilden kommer att förändras i city med både kontor, caféer och restauranger, handel och bostäder. Men det är inte bara i city det byggs och förändras utan även i de kringliggande kommunerna, exempelvis Ale och Mölndal, där komplement till storstadsutbudet finns. Det finns därmed fortfarande stor investeringsvilja i Göteborgsområdet.

• Det pratades mycket om handeln, att undersökningar från USA bland annat visar att om en affär stänger ned på ett ställe så går även internetförsäljningen för den kedjan ner i just det området. Man ser tendenser till tanken att affärer anpassas till att bli utlämningsställen för paket som kunden beställt via internet. Dessa kunder är då också mer benägna att köpa något mer när de ”ändå är inne och ska hämta sitt paket”. På samma tema talades det också om att ha mindre varulager mitt i stan för att snabbt kunna leverera varor.

• Talare och deltagare var överens om en mjuk inbromsning i tillväxten även om det fortfarande är tillväxt. De flesta trodde att räntorna förblir fortsatt historiskt låga men att de kommer att öka något jämfört med idag.

• Det pratades om att det behövs göra något åt bostadssituationen i Sverige som helhet, inte bara för hyresrätterna utan alla delar i boendet. Idag finns det en inlåsningseffekt för äldre som sitter i mer eller mindre obelånade villor och som gärna skulle vilja ha något mindre men har inte råd då det både är flyttskatt, högre amorteringskrav och avgift på ett nytt boende i t.ex. en bostadsrätt. Hyresrätterna är det långa köer till och de går heller inte att få inom rimlig tid och dessutom en flyttskatt att ta hänsyn till. När det gäller yngre personer så har de hårda amorteringskraven slagit hårt vilket gör situationen ohållbar på sikt. Vi har högre belåning i Sverige men vi ligger också högt på listan över de som äger sitt eget boende, vilket självklart medför att vi jämförelsevis har en högre belåning.

Fasticon Lokalmarknadsdagen 2019

Moa Norman, Evelina Johnson, Susanne Åhlén och kollegor i branschen från Advokatfirman Delphi.


 

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019