Sök

Hälsa på ELSA!

Som en stolt aktör och kompetenspartner i samhällsbyggnadssektorn har vi sett fram emot att få berätta mer om hur vi ytterligare kan bidra till att värna om elsäkerheten i branschen. Vi har under många år haft förmånen att erbjuda ELSA (Elsäkerhet vid arbete) företagsinternt för flera välrenommerade industriföretag. Nu möter STF Ingenjörsutbildning upp marknadens efterfrågan genom att erbjuda en öppen ELSA samt ELSA för elprovplats.

Ett decenniums erfarenhet i professionellt paketerat format

Sedan ett decennium tillbaka har STF Ingenjörsutbildning mångåriga kundrelationer inom industrin där elsäkerhet är en viktig del i företagens kontinuerliga säkerhetsarbete. Vår välbeprövade utbildning ELSA är en del i vårt ständigt pågående arbete att främja elsäkerheten. Alla har rätt att komma hem säkert efter en arbetsdag. Nu erbjuder vi, utöver företagsinterna ELSA-lösningar, en öppen utbildning baserad på ett decennium av tidigare samlad erfarenhet. ELSA följer den kursplan som STF tagit fram för elsäkert arbete i elanläggning och utgår från SS EN 50110-1.

Förebygg elolycksfall säkert

Idag har vi förmånen att utföra ELSA för flera stora industrikunder som har satt upp krav om repetition och där STF ansvarar för hela certifieringsflödet. I vår uppdaterade öppna ELSA-utbildning får du som arbetar inom industriella elanläggningar samt elinstallationer lära dig att förebygga elolycksfall genom att tillämpa den anpassade säkerhetsanvisningen ELSA. Utbildningen avslutas med ett slutprov där deltagare efter godkänt resultat erhåller ett personligt certifikat.

Digitalt och tidseffektivt repetitionstillfälle

Unikt för ELSA är att det ingår ett digitalt och tidseffektivt repetitionstillfälle varje år efter den lärarledda utbildningen är avklarad. Vi är mycket måna om att ta ansvar över hela arbetsflödet och vet vilken fas varje enskild medarbetare befinner sig på. Vi har också utvecklat ELSA för el-provplats, skräddarsydd för dig som arbetar inom lab-miljö. Vår ambition är att fortsätta säkerställa företagens elsäkerhet. Kanske startar just ert företags certifieringsflöde genom att ni först går på ett av våra öppna tillfällen – kom och hälsa på ELSA!

Relaterade artiklar