Fasticons interimsverksamhet
20 mars, 2019
Intresserad av fastighetsbranschen?
11 april, 2019
 
 
 

Konsultrollen – för dig som söker ständig utveckling


Mathias hade först inga direkta planer på att bli konsult, men sedan när han väl valde att testa på yrket har han inte ångrat sig en enda dag. Att ständigt få professionell utveckling är en av de saker han drivs av i sin vardag och som gör att han ser sig själv i konsultrollen en lång tid framöver.

Första gången Mathias kom i kontakt med Fasticon var redan för 12 år sedan när Fasticon höll en utbildning på hans dåvarande arbetsplats. Några år senare kontaktade en av Fasticons rekryterare Mathias för en tjänst som förvaltare genom LinkedIn. Mathias hade inga planer då på att byta arbetsplats och tackade nej till erbjudandet. Tidigare i arbetslivet har Mathias bland annat arbetat inom kommunal fastighetsförvaltning i sju år och då kom han i kontakt med och samarbetade med konsulter inom fastighetsbranschen genom sitt arbete. En nyfikenhet skapades och fanns i bakhuvudet och Mathias höll kontakten med Fasticon, vilket resulterade i att Mathias gick på ett möte för att få mer information om konsultyrket.

Därefter gick det fort till ett första kundmöte. Det blev dock inte något uppdrag eftersom kunden fick ändrade förutsättningar. Mathias kom till slutintervju. Strax därefter kom en ny möjlighet och han fick som underkonsult kontrakt på ett uppdrag som förvaltare hos Svenska Bostäder AB, där han trivdes mycket bra. Efter slutfört uppdrag hos Svenska Bostäder gick Mathias hösten 2018 vidare som underkonsult för Fasticon hos Stockholms Hamnar AB och där har han förlängt sitt kontrakt ytterligare och är kvar idag.

Innan Mathias själv började arbeta som konsult var hans bild av konsultrollen att den verkade vara intressant, varierande och att man ständigt får prova på nya saker; vilket visade sig stämma mycket bra.

”Det är ett bra sätt att kastas in i nya situationer och utvecklas. Det är mycket variation, att arbeta som förvaltare innebär olika saker på olika företag. På vissa företag är det mer riktat mot teknik, ekonomi eller juridik, vissa uppdrag innebär mer ledarskap och så vidare.” säger Mathias med eftertryck.

Och det är det Mathias menar att han är ute efter – att få användning av sin erfarenhet samtidigt som han ständigt lär sig nya saker.

”Om man arbetat några år på samma arbetsplats blir det lätt att man står still. Jag tycker inte om när det går i samma spår hela tiden och därför är konsultrollen ett så bra sätt att bredda sig på."

Han berättar vidare att kontakten med sin konsultchef på Fasticon har fungerat mycket bra. Konsultchefen har regelbundet hört av sig, frågat hur det fungerar på uppdragen osv. Mathias trivs jättebra och har även en god kontakt med cheferna på de arbetsplatser han arbetat som konsult. Cheferna har varit tillgängliga, trevliga och gett bra respons på hans arbete på båda uppdragen. Av tidigare erfarenheter vet Mathias att rekryteringsprocesser inom fastighetsbranschen ibland kan gå väldigt fel. Det har hänt att han sett någon komma på en intervju med helt fel uppfattning om rollen. Mathias säger att han däremot upplever Fasticons bemötande som mycket tydligt och trevligt och att den personal han varit i kontakt med är mycket kunniga inom branschen. Detta minskar också risken för missuppfattningar gällande de roller som ska tillsättas och att rekryteringarna går till på ett professionellt sätt.

”Som jag känner nu vill jag fortsätta arbeta som konsult så länge det fungerar. Dessutom känns framtiden ljus. Konjunkturen kan gå både upp och ner, men med koppling till fastighetsbranschen och förvaltningsområdet så finns ju ändå behovet även i en lågkonjunktur. Det är inte heller alltid så lätt för företagen att hitta kompetent personal och i en eventuellt kommande lågkonjunktur kan en konsultlösning vara ett kortsiktigt och smart alternativ.”

När vi avslutar intervjun och jag önskar Mathias en trevlig dag avslutar han med glad röst ”Tack, det ska jag ha!”.


Vill du veta mer om interimsrollen och möjligheterna för dig att arbeta som konsult? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi dig.


Mathias Heidmark

Mathias Heidmark


 

 
 

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019