4 sätt att använda interimskonsulter
28 maj, 2019
Digitalisering i fastighetsbranschen – hot eller möjlighet?
11 juni, 2019
 
 
 

Interimskonsult – en alternativ karriärväg som blir allt vanligare


Att hyra in en interimskonsult blir allt vanligare i fastighetsbranschen. Det ger nya möjligheter för dig som söker nya utmaningar oavsett om du arbetar som chef, specialist eller inom exempelvis drift och skötsel. I den här artikeln får du en orientering till hur det är att arbeta som interimskonsult och vilka för- och nackdelar som finns.


Vad är interim?

Interim är latin för "tills vidare" och betecknar något som gäller under en övergångstid. En interimskonsult är således en person som bemannar en roll och utför löpande arbete under en viss period.

Tidigare förknippades interimskonsulting mestadels med höga chefer. Det innebar att en senior person anlitades i tider av turbulens eller när ett företag plötsligt blev av med en nyckelperson.

Numera finns interimskonsulting på olika nivåer. I Fasticons interimsverksamhet erbjuder vi bl.a. chefer på ledningsnivå, mellanchefer inom till exempel förvaltning och byggprojektledning, specialister som hyresförhandlare och fastighetsekonomer samt resurser inom drift och skötsel.


Jag AB eller anställd

Det finns olika sätt att arbeta som interimskonsult:

• Du kan ha ett ”Jag AB” och verka som konsult med eget företag. Du hittar själv uppdrag, säljer dina tjänster och fakturerar.

• Du kan vara egenföretagare men göra dig tillgänglig för uthyrning genom en interimsförmedlare. I dessa fall tar förmedlaren vanligtvis en avgift för de uppdrag de förmedlar, fakturerar kunden och du fakturerar i din tur förmedlaren. Genom förmedlaren får du förslag på uppdrag och kan nå uppdrag där du som egen inte har nätverk. Samtidigt hindrar det dig inte från att ta uppdrag helt själv.

• Du kan också ha en anställning med lön hos ett företag som hyr ut interimskonsulter.

Fasticon utför interimsuppdrag via både anställda och egenföretagare. Om du är intresserad av att bli interimskonsult via oss, kontakta oss via detta kontaktformulär. Ange namn, e-post, telefonnummer och en kort beskrivning av vilken interimsroll du är intresserad av.


Variation, frihet och utveckling

Här är några av fördelarna med att arbeta som interimskonsult:

• Variation och lärande – som interimskonsult får du snabbt mycket erfarenhet från olika företag och situationer. Du får ta mycket ansvar och får varierande utmaningar. Du undviker att fastna i samma spår och på samma arbetsplats.

• Växande kontaktnät – du bygger snabbt nya relationer.

• Stärker ditt värde på marknaden – din erfarenhet från olika företag och situationer gör dig attraktiv för arbetsgivaren eftersom du snabbt kan sätta dig in i arbetsuppgifter och passa in i nya situationer.

• Fritt – du kan ofta välja mer själv, speciellt om du är senior, huruvida du vill avgränsa ditt arbete och fokusera mer på expertspåret eller på chefsspåret.

• Flexibelt – du bestämmer över din tid; hur mycket eller lite du vill jobba och du kan tacka nej till uppdrag du inte vill ha.

• Oberoende – du slipper bli indragen i internpolitik.

• Aktiv i din egen utveckling – som interimskonsult blir du ofta mer aktiv i din egen utveckling, du får förståelse för vad du behöver göra för att hänga med och vara attraktiv på arbetsmarknaden.

En av de största fördelarna, som sammanfattar flera av punkterna ovan, är att interimsrollen ger goda möjligheter till snabb karriärutveckling.


Högre grad av osäkerhet

Så vilka är nackdelarna då?

Här är några aspekter som kan utgöra baksidan av interimskonsulting:

• Om du är egenföretagare kan rollen vara ensam

• Du är ny på jobbet och behöver bevisa dig

• Lönen/faktureringen varierar beroende på din beläggning över året

• Du behöver ta ansvar för din egen kompetensutveckling och se till att du är attraktiv på marknaden

• Om du är egenföretagare behöver du kunna sälja dig själv

• Belastningen kan vara ojämn med intensiva perioder som avlöses av betydligt lugnare

• Det kan kännas osäkert att inte veta hur långt ett uppdrag blir och vilket som blir ditt nästa


”Aldrig mer en traditionell anställning”

Interimskonsulting är för många en spännande karriärväg men den passar inte alla. Vissa gillar inte den ovisshet som finns i rollen. Andra som blir interimskonsulter säger; ”aldrig mer en traditionell anställning”.

För rätt person brukar interimsrollen upplevas som utvecklande. Inte minst för den som vill prova olika delar av fastighetsbranschen. Det är ofta enklare att få en viss roll som konsult, eftersom beställaren är modigare när det gäller tillfälliga resurser. Har du till exempel erfarenhet från kommersiella fastigheter men vill in på bostadsfastigheter så har du goda chanser att göra det inom ramen för ett interimsuppdrag. På så sätt kan interimsrollen bli inkörsporten till nya roller och organisationer.


Vill du veta mer om hur det är att arbeta som interimskonsult eller vill anmäla intresse för att bli interimskonsult via oss? Fyll i detta formulär, så kontaktar vi dig inom kort.


 

 
 

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019