Kontakta oss


Kontakta oss för rekrytering av operativ drift eller skötselpersonal.




Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2018

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2018