Söker du personal?


Vi är specialister på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadssektorn. Digitaliseringen är en av flera drivkrafter som förändrar affärsmodeller och yrkesroller i grunden. Det kräver nya kunskaper och nya arbetssätt. Vi har förståelse för förändringarna och hjälper våra kunder att förstärka sina organisationer genom att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens.

Vi hjälper dig att nå affärsmålen genom att identifiera den bästa kompetenslösningen för just din organisations specifika behov och situation. Det gör vi bland annat genom att utbilda, rekrytera och hyra ut yrkesverksamma inom samhällsbyggnadssektorn.

Hos oss får du:

• En leverantör med kunskap och förståelse för din verksamhet
• Rådgivning
• Flexibilitet
• Kompetensbaserad och fördomsfri rekryteringsmetodik
• Webbaserad portal för samarbete och kandidatpresentation
• Målgruppsanpassad annonsering i digitala kanaler
• Digital offert med e-signering
• Digital referenstagning
• Branschens största kandidatnätverk


Flexibla konsultlösningar löser tillfälliga kompetensbehov

Vi löser hastigt uppkomna kompetensbehov – snabbt och med hög kvalitet. Inom samhällsbyggnadssektorns yrkesområden har vi upparbetade nätverk och kvalificerade interimskonsulter som kan vara snabbt på plats och bidra till din verksamhet. Vårt mål är att snabbt hjälpa dig hitta rätt kompetens på alla nivåer.

Vi är specialiserade på konsulter inom samhällsbyggnad, exempelvis chefer och specialister inom affärsutveckling, drift & skötsel, ekonomi & inköp, etablering & uthyrning, el & teknik, fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, HR, marknadsföring, projektledning och värdering & transaktion.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med en flexibel konsultlösning.


Kompetensbaserad rekrytering med fokus på kandidaternas potential

Våra rekryteringskonsulter säkerställer smidiga och framgångsrika rekryteringar och driver processerna från inledande behovsanalys fram till introduktionen av er nya medarbetare. Med bred branschkunskap och stort nätverk förstår vi våra kunders verkliga behov och presenterar kandidater med potential för den specifika tjänsten.

Insatsen anpassas efter era specifika förutsättningar och vi erbjuder en snabb och kvalitetssäker rekryteringsprocess.

Vi rekryterar till alla roller och nivåer inom samhällsbyggnad, bland annat chefer och specialister inom affärsutveckling, drift & skötsel, ekonomi & inköp, etablering & uthyrning, el & teknik, fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, HR, marknadsföring, projektledning och värdering & transaktion.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att rekrytera in rätt kompetens.


Search innebär en gedigen och professionell kartläggning av passiva kandidater. Vi tar proaktiv kontakt, intervjuar och presenterar kvalificerade kandidater för beställaren.

Tack vare många års långsiktigt och kontinuerligt nätverkande inom samhällsbyggnadssektorn har vi ett betydande kontaktnät. Det innebär att vi snabbt kan identifiera och presentera kandidater med hög potential för den aktuella tjänsten.

Search är användbart t.ex. för den som vill genomföra större delen av rekryteringsprocessen själv, men önskar få hjälp med att identifiera fler kandidater och bredda urvalet. Det används också när organisationer av någon anledning inte vill annonsera offentligt, eller när antalet kandidater är begränsat.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan leverera fler attraktiva kandidater till din rekryteringsprocess.


Tester och analyser

Våra tester och analyser är till för att göra en mätbar och rättvis bedömning av respektive kandidat. Svaren belyser personens styrkor och svagheter, på så sätt får ni som kund svar på hur pass anpassad kandidaten är för en specifik tjänst.

Läs mer om de tester och analyser vi erbjuder här.


Second opinion

Om ert företag sköter rekryteringsdelen själva erbjuder vi en extern bedömning som kompletterar er process med en second opinion. Processen utförs med noggrant utvalda tester och analyser där kandidaterna bedöms utifrån samma objektiva förutsättningar.

Läs mer om second opinion här.


Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019