Söker du personal?


Vi löser dina kompetensförsörjningsfrågor! Genom att identifiera och analysera dina medarbetares kompetenser hittar vi den bästa lösningen för dig oavsett om det gäller rekrytering, interim, kompetensanalys, karriärväxling eller vidareutbildning.

Med ett brett nätverk och djup kunskap om branschen hjälper vi dig att nå dina affärsmål.


Rekrytering

Vi hjälper dig att rekrytera rätt kompetens för just dina behov samtidigt som vi vägleder kandidater till deras drömjobb. Våra rekryteringskonsulter har en djup kunskap om fastighetsbranschen och lång erfarenhet av rekrytering av chefer och specialister. Många av våra rekryteringskonsulter har dessutom själva arbetat i fastighetsbranschen vilket gör att vi förstår både kundens och kandidatens behov.

Vår process anpassas efter era specifika förutsättningar och vi hjälper till genom hela rekryteringsprocessen, från behovsanalys till tillsatt kandidat. Med en tredjedel av fastighetsbranschen i vår CV-databas har vi en snabb och kvalitetssäker rekryteringsprocess där vi även kartlägger marknaden och hittar kandidater som inte aktivt söker en tjänst men som har den efterfrågade specialistkompetensen.

Kontakta oss på Fasticon Kompetens för rekrytering av chefer, specialister och personal inom drift och skötsel, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag.


Interim

Vi erbjuder konsultlösningar och personaluthyrning för såväl längre som kortare uppdrag. Med en tredjedel av fastighetsbranschen i vår CV-databas och ett brett nätverk kan vi snabbt hjälpa dig att hitta rätt kompetens på alla nivåer inom fastighet och samhällsbyggnad: management, förvaltning, projekt, administration, retail, uthyrning, teknik, drift och skötsel.

Kontakta oss på Fasticon Kompetens när du behöver hyra in chefer, specialister och personal inom operativ drift och skötsel, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag.


Karriärväxling

När en medarbetare av olika anledningar inte kan, vill eller får vara kvar i organisationen, är våra skräddarsydda program för karriärväxling effektiva verktyg för att leda både grupper och individer genom organisationsförändringar. Utöver coachning innehåller det allt från hjälp med CV-skrivning, yrkesprofilering, marknadsgenomgång och motivationsanalys till verktyg för ökad självkännedom om personliga egenskaper och kompetenser, allt anpassat efter medarbetarens behov.


Tester och analyser

Våra tester och analyser är till för att göra en mätbar och rättvis bedömning av respektive kandidat. Svaren belyser personens styrkor och svagheter, på så sätt får ni som kund svar på hur pass anpassad kandidaten är för en specifik tjänst.

Läs mer om de tester och analyser vi erbjuder här.


Second opinion

Om ert företag sköter rekryteringsdelen själva erbjuder vi en extern bedömning som kompletterar er process med en second opinion. Processen utförs med noggrant utvalda tester och analyser där kandidaterna bedöms utifrån samma objektiva förutsättningar.

Läs mer om second opinion här.


Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019