INTERVJUTIPS DEL 4
16 oktober, 2018
STORA KONTORSDAGEN 2018
8 november, 2018
 
 
 

Validering - Säkra och utveckla kompetensen med FAVAL


FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell och formell kompetens för branschens yrkesroller. Att företagets anställda är validerade, och har kompetensbevis, kan öka företagets trovärdighet gentemot kunder och också öka attraktiviteten som företag att arbeta på.

FAVAL validerar kunskap oavsett hur, vart och när den har förvärvats och skapar möjlighet att utforma individuella utbildningsplaner för varje validand. Validering är alltså ett verktyg som kan användas för att utreda vilka fortbildningsinsatser en person behöver för att höja eller bygga på sin kompetens. Validering underlättar också karriärutvecklingen och ökar möjligheterna att byta yrkesroll inom fastighetsbranschen.

Genom att som arbetsgivare validera sin personal i FAVAL så säkerställs att personalen har den kompetens som krävs för respektive yrkesroll. Att ha en personalstyrka med kompetensbevis kan också vara en stor konkurrensfördel, exempelvis vid upphandlingar. Validering bidrar dessutom till en kvalitetssäkring av branschen i stort.

Vi på Fasticon är ett ackrediterat testcenter för FAVAL och erbjuder validering mot yrkesrollerna fastighetsskötare, fastighetsvärd och fastighetstekniker. Vårt testcenter finns i Stockholm. Vi erbjuder också utbildningslösningar för att fylla på en validands kompetens för att matcha branschens krav på respektive yrkesroll.
Faval Fasticon

Validering mot intyg

Validering mot intyg bedömer teoretiska kunskaper mot respektive yrkesroll. Testet är datorbaserat och består av 11 ämnesområden per yrkesroll med upp till 12 frågor per ämnesområde.

Gemensamma ämnesområden som testas för yrkesrollerna är:

• El och elkraft

• Värme och kyla

• Ventilation

• Kommunikation

• Miljö

• Ekonomi

• Ventilation

• Matematik

• Juridik

• IT

För Fastighetstekniker tillkommer ämnesområdet Styr- och reglerteknik. För Fastighetsvärd tillkommer Kundservice. För Fastighetsskötare tillkommer Yttre skötsel. Resultatet visar på befintlig kunskap och de kunskapsluckor som finns för att nå den aktuella yrkesrollen. Detta resultat får validanden i form av ett skriftligt intyg. En utbildningsplan utarbetas för validanden för att hen ska kunna läsa in eventuella kunskapsluckor. Vi på Fasticon erbjuder alla de kurser och utbildningsmoment som kan komma att ingå i utbildningsplanen.

Kostnad per validering mot intyg: 4.500 SEK


Vill du veta mer om FAVAL och validering?

Om du är intresserad av FAVAL och de fördelar som validering kan erbjuda dig eller ditt företag så är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi kan ge mer information om hur valideringen går till och ge förslag på upplägg anpassade efter just dina behov.

Vår kontaktperson: Jan Gösbeck, jan.gosbeck@fasticon.se, 072-389 99 77


Du är också välkommen att besöka FAVALs egna hemsida på www.faval.info


Faval Fasticon

FAVAL - intyg och kompetensbevis utfärdade av Fastighetsbranschen Utbildningsnämnd.

 

 
 

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019