Fasticons ledare del 3 – Jan Gösbeck
30 januari, 2019
Stora Bostadsdagen Stockholm 2019
22 februari, 2019
 
 
 

Fasticons ledare del 4 -

Frida Palmgren


Artikelserien om Fasticons ledare och hur de, med sina erfarenheter och kompetenser, reflekterar kring framtidens fastighetsbransch fortsätter. Näst på tur är Frida Palmgren, VD för utbildningsbolaget BFAB. Tidigare har vi skildrat Jonas Gustavsson, Fasticon Kompetens grundare, Susanne Åhlén, Fasticon Kompetens nuvarande VD och partner samt Jan Gösbeck, marknads- och affärsutvecklingschef tillika vVD på Fasticon Kompetens. Läs även dessa artiklar om du inte redan gjort det!

Fasticon förvärvade år 2018 utbildningsbolagen BFAB och STF Ingenjörsutbildning för att bredda möjligheterna att bidra med kompetensutveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Frida Palmgren är vd för BFAB och ansvarar för utbildningsområdena bygg, fastighet och ledarskap. Frida har stor kunskap i att utveckla människor i kombination med lång erfarenhet inom fastighetsbranschen med sin bakgrund som HR-chef hos bland annat Fastighetsägarna Service.

Frida Palmgren, STF/BFAB

Frida Palmgren, VD BFAB

Fastighetsbranschen är i ständig teknisk utveckling och tillväxt vilket medför att olika yrkesroller kommer förändras i framtiden. I Fridas arbete nära roller som t ex fastighetsförvaltare har hon märkt av en viss förskjutning från det tekniska kunnandet till mer fokus på affär, service och kommunikation. Förväntansbilden på det tekniska kunnandet är dock alltjämt högt och hon ser bland annat behov av en ny typ av teknisk förståelse i kölvattnet av nya tekniska och digitala lösningar.

Att fastighetsbranschen är en framtidsbransch är något som Frida ser ljust på:

”Fastighetsbranschen är en långsiktig bransch och därmed en framtidsbransch! Våra hus ska alltid tas om hand, liksom hyresgästerna och de boende. Det har länge pratats om kompetensbrist, bland annat på grund av stora pensionsavgångar, och behovet av fler till branschen är verkligt.”

Fridas bästa tips för den som är nyfiken på att byta från en annan bransch till fastighets- och samhällsbyggnadssektorn är utbildning parallellt med praktik.

”Fastighetsföretag har länge haft svårt att få tag på folk. Vi ser flera initiativ som komplement till det mer traditionella rekryteringsförfarandet, t.ex. bolag som tillsammans med rekryteringsföretag söker yrkesväxlare med goda personliga förutsättningar och sedan utbildar och handleder på plats in i en ny roll. En av de bästa förvaltare jag som HR-chef var med att rekrytera var ursprungligen sjuksköterska. Ett annat exempel är en mäklare som blev en lyckträff som bostadsförvaltare.”

Med ett leende säger Frida att hon inte har belägg för att det är branschspecifikt, men att en av anledningarna till att hon varit kvar i branschen så länge är förmånen att träffa de mest fantastiska människor att arbeta med. Frida upplever att det samlas många drivna, kunniga, duktiga, serviceorienterade och helt enkelt trevliga människor inom branschen. Dessutom, tillägger hon, är fastigheter något väldigt konkret och handfast, en del av samhällets grund och nära människors vardag – och vem vill inte vara en del av det?

Frida trivs i sin roll som ledare och framhåller utbytet med teamet som en stor källa till glädje och nya insikter. Hon är övertygad om att ambitioner och engagemang smittar och att man som chef inte bör tveka att hugga i och hjälpa till där det behövs. Om man skulle fråga Fridas medarbetare hoppas hon att de håller med om att hon står för tydlighet, transparens och omtanke. Att genuint bry sig om tror Frida är en underskattad egenskap när det kommer till management.


Vill du komma i kontakt med Frida? Nedan finns hennes kontaktuppgifter:

Frida Palmgren, frida.palmgren@bfab.se, 08-586 386 61


 

 
 

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019