Fasticons ledare del 2 – Susanne Åhlén
23 January, 2019
Fasticons ledare del 4 – Frida Palmgren
30 January, 2019
 
 
 

Fasticons ledare del 3 -

Jan Gösbeck


I tredje delen av vår artikelserie om Fasticons ledare delar vår entusiasmerande marknads- och affärsutvecklingschef tillika vVd Jan Gösbeck med sig om sin syn på fastighetsbranschens framtid.

Jan rekryterades 2017 som VD för Fasticon Support. Idag är den verksamheten integrerad med Fasticon Kompetens där Jan arbetar som marknads- och affärsutvecklingschef samt vVD. Under hela sin karriär har Jan arbetat med kommunikation och affärsutveckling, varav närmare 15 år inom fastighetsbranschen. Jan har bl.a. arbetat som centrumchef för Kista Galleria, varit vd för ett förvaltningsbolag inom Estancia-sfären och arbetat som konsult inom stads- och fastighetsutveckling.

Jonas Gustavsson, Fasticon

Jan Gösbeck, Marknads- och affärsutvecklingschef/vVD, Fasticon Kompetens

Att fastighetsbranschen är en framtidsbransch råder det ingen tvekan om. Fastigheterna står där de står och måste alltid skötas. Att antalet arbetstillfällen hos fastighetsägarna endast påverkas marginellt av konjunkturläget är enligt Jan en av branschens styrkor ur ett kompetensperspektiv. Befolkningsutvecklingen i Sverige är fortsatt positiv, vilket gör att det under lång tid framöver behöver byggas fler skolor, sjukhus, bostäder osv. Dessutom är en stor del av det befintliga fastighetsbeståndet i behov av omfattande renoveringar för att vara uthyrbart till önskade hyresnivåer.

Något som branschen behöver anpassa sig efter i nutid är den ständigt pågående och utökade digitaliseringen. Det gör den extra intressant anser Jan. Inte minst påverkar digitaliseringen många hyresgästers affärsmodeller vilket ställer nya krav på fastighetsbolagens organisation, verksamhet och kunderbjudande. Historisk framgång är inte längre någon garanti för framtida värdetillväxt.

I takt med att fastigheterna blir allt mer tekniskt avancerade behöver även enskilda medarbetares kompetens utvecklas. Det gäller de flesta av fastighetsbranschens yrkesroller, inte bara de viktiga och kanske uppenbara yrkesgrupperna som t.ex. fastighetstekniker, automationstekniker och drifttekniker. Även många yrkesverksamma tjänstemän kommer att behöva förstärka sin kompetens genom olika former av vidareutbildning för att vara fortsatt attraktiva på arbetsmarknaden. Oavsett yrkesroll kan Fasticon nu hjälpa till och verkligen bidra för att göra skillnad via utbildningsbolagen STF och BFAB. De namnkunniga bolagen ingår numera i Fasticon-koncernen och medför att vi har ett betydligt bredare och mer långsiktigt kunderbjudande. Jan menar att det märks mer och mer att även den sociala kompetensen värdesätts allt högre hos arbetsgivarna. Inte minst bland drift- och skötselpersonal eftersom de är fastighetsägarens betydelsefulla ansikte utåt.

Många inom fastighetsbranschen har ingen formell utbildning för sin nuvarande yrkesroll, utan har lärt sig efterhand. Inte sällan med stor framgång. Men att inte ha något kvitto på sin förvärvade kunskap kan upplevas som problematiskt. Inte minst när det är dags att byta arbetsgivare. Fasticon är testcenter för fastighetsbranschens valideringsverktyg FAVAL. Därmed kan Fasticon validera kandidatens kunskap och vid behov rekommendera och genomföra de utbildningar som behövs för att intyg och kompetensbevis ska erhållas.

Jan har många års erfarenhet som ledare och med sin kunnighet inom fastighetsvärlden är hans tips för den som är intresserad av att komma in i branschen att i första hand vara nyfiken.

”Ta gärna kontakt med någon som du känner som arbetar inom fastighetsbranschen idag. Det finns mängder med roliga och spännande arbetsuppgifter som man utifrån inte har en aning om existerar. Berätta vad du kan idag och kolla vad motsvarande roller och arbetsuppgifter kallas i fastighetsbranschen!”

Nyfikenhet är även något som kännetecknar Jan som ledare. Han lever efter walk the talk och trampar upp stigen tydligt för sina medarbetare genom sin positiva och inkluderande ledarstil. Jan drar en parallell till att lära sig att cykla: han brinner för att se nya medarbetare först cykla med stödhjul, för att senare ha utvecklats så de kan cykla iväg fort helt själva i en kurvig nedförsbacke.

”Jag vill bidra med ett visionärt ledarskap där vi tillsammans lyfter till nya nivåer. Mitt mål är att alla ska känna att de ständigt får utvecklas och komma till sin rätt.”

När Jan får frågan om vad som fått honom att stanna kvar i fastighetsbranschen ler han stort och svarar att han tycker om att branschen är tillgänglig och konkret. Det går att peka på t.ex. byggnader, kvarter och välbesökta köpcentrum och stationer. Att man kan ta på verksamheten och prata om den gör den verklig och det tycker Jan är mycket givande. Han lägger till:

”Det är att skapa förutsättningar för människorna och verksamheterna i byggnaderna som jag brinner för. Det är verkligen berikande att vara med och utforma platser och miljöer där människor trivs och vill vara!”

Digitaliseringen påverkar även rekryteringsbranschen. Jan ser fram emot att tillsammans med medarbetarna rusta Fasticon med nya arbetssätt och intäktsmodeller för att säkerställa att bolaget även i framtiden är attraktivt och konkurrenskraftigt. Rekrytering- och konsultförmedling kommer definitivt att digitaliseras mer framöver, vilket är positivt menar Jan. Genom rätt lösningar där det administrativa arbetet automatiseras och searcharbetet effektiviseras frigörs tid för medarbetarna att kunna fokusera betydligt mer på det faktiska mötet med kunder och kandidater. För det är i det fysiska mötet som Fasticons kompetenta medarbetare kan göra skillnad på riktigt, kunderna får rätt medarbetare och kandidaterna får sitt drömjobb.


Vill du komma i kontakt med Jan? Nedan finns hans kontaktuppgifter:

Jan Gösbeck, jan.gosbeck@fasticon.se, 072-389 99 77


 

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019