Fasticons ledare del 1 – Jonas Gustavsson
23 januari, 2019
Fasticons ledare del 3 – Jan Gösbeck
30 januari, 2019
 
 
 

Fasticons ledare del 2 -

Susanne Åhlén


Flera av våra kompetenta ledare delar i denna artikelserie med sig av sina erfarenheter och tankar om framtiden inom fastighetssektorn. Tidigare har Jonas Gustavsson, Fasticon Kompetens grundare, haft ordet. Idag har turen gått vidare till Fasticon Kompetens nuvarande VD och partner Susanne Åhlén.

Jonas lämnade över VD-rollen för Fasticon Kompetens till Susanne Åhlén under 2016. Susanne har sedan 20 år tillbaka varit en framgångsrik ledare, varav 15 år inom fastighetsbranschen. Den röda tråden har varit att leda, förvalta och utveckla handelsplatser, bl.a. som Sverigechef Centre Management på Aberdeen, marknadsområdeschef för Sickla Köpkvarter och som etableringschef handel på Atrium Ljungberg.

Jonas Gustavsson, Fasticon

Susanne Åhlén, VD/Partner Fasticon Kompetens

I dagens samhälle går samhällsutvecklingen och tekniken fort framåt hand i hand. Susanne har många års erfarenhet som ledare inom fastighetsbranschen och hon tror att i framtiden kommer företagen att behöva anpassa rollerna till den nya generationen. Denna anpassning har redan nu börjat märkas av på arbetsmarknaden, då dagens yngre generation ställer mer krav på arbetsgivarna än vad tidigare generationer gjorde. Detta medför att arbetsbeskrivningar måste anpassas, men också hur man arbetar i olika organisationer. I framtiden tror Susanne att tjänsterna kommer att behöva anpassas mer för både individen och jobbet. För att detta ska fungera behövs också att den anställde har en ödmjukhet tillbaka gentemot arbetsgivaren och också är öppen för förändringar och nya sett att se på och utföra olika uppgifter.

I en rörlig och dynamiskt växande bransch som fastighetssektorn är börjar en generationsskillnad märkas. Arbetsgivarna måste börja anpassa sig mer till digitaliseringen och snabb, rörlig marknad för att fortsatt vara attraktiva. Som VD ser Susanne en spännande utmaning i att tänka nytt och stort och ser fram emot att få följa med på Fasticons resa i att växa som bolag både i omsättning och den tekniska utvecklingen:

”Fasticon kommer de närmsta åren att göra stora digitala förändringar. Produkten rekrytering kommer att förändras och vi måste titta på det för att följa våra kunder; hur vi kommunicerar, bygger relationer och så vidare. Jag är övertygad om att människor fortfarande vill träffas, frågan är bara i vilka former mötena tar plats i framtiden? Jag tror fortfarande på det personliga mötet och bemötandet långsiktigt.”

Susanne är övertygad om att fastighetsbranschen kommer stå stadigt även i framtiden. Däremot kommer branschen alltid svänga upp och ner, men det hör till och beror på räntelägen, internationella skeenden, tillgång och efterfrågan och andra viktiga faktorer. Med det sagt kommer det alltid att behövas bostäder, kontor, mötesplatser och så vidare menar Susanne. Redan byggda hus står där de står och behöver även i framtiden att förvaltas och Sveriges befolkning växer, därmed behöver fler hus även i framtiden byggas. Med en växande e-handel krävs även fler logistikfastigheter. Detta möjliggör stor tillväxt inom hela fastighetssektorn.

Om du är nyfiken på att komma in i fastighetsbranschen är Susannes tips att kontakta företag som Fasticon och berätta att du är nyfiken och vill veta mer. Du måste inte ha arbetat inom en parallell bransch, alla kompetenser går att överföra på många olika roller inom olika ställen i fastighetssektorn. Om du tar kontakt med Fasticon kan du få rådgivning och göra en kompetensanalys om vilka av ens tidigare erfarenheter som kan överföras till branschen och hur, samt om det eventuellt behövs någon kompletterande kurs för att passa in i en ny roll. Självklart vägs personligheten in också, är man öppen för nya möjligheter och nyfiken på att lära sig en ny bransch vägs det också in som positivt. Det handlar inte bara om vad som står på pappret sedan förut. Beroende på roll behöver inte trösklarna vara så höga, i och med att det idag är en viss kompetensbrist i branschen har företagen börjat förstå att man också måste börja kolla i sidled vid sökande efter nya kandidater och är i en tillväxtfas som bolag.

”Fastighetsbranschen är extremt bred och det gör den så spännande och rolig att arbeta inom. Man kan arbeta med så många olika saker och delar inom fastigheter!”

Susanne berättar att en av de delar som gör att hon fastnat och blivit kvar inom fastighetssektorn är bredden i vad man kan arbeta med i kombination med att man bygger relationer med människor på flera olika plan. Just relationsbyggandet är även något som kännetecknar Susannes ledarskap. För Susanne är det jätteviktigt att leda ett bolag där hon har medarbetare som mår bra och trivs. Ledarskap för Susanne innebär att vara ett team som tillsammans skapar dynamik och en bra arbetsplats tillsammans. Alla är lika viktiga i ett bolag och har sina egna roller och uppgifter som bidrar till en helhet. Det är också viktigt att som ledare visa vägen, är ett bra föredöme och vågar att ta beslut oavsett karaktär.


Vill du komma i kontakt med Susanne? Nedan finns hennes kontaktuppgifter:

Susanne Åhlén, susanne.ahlen@fasticon.se, 073-415 43 15


 

 
 

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019