Logo

Artikelarkiv

Digitala utbildningar skapar ännu större möjligheter

Samhällsbyggnadssektorn utvecklas snabbt och det livslånga lärandet är viktigare än någonsin. Frida Palmgren drivs av att vidareutveckla både människor och organisationer och är vd för BFAB och STF Ingenjörsutbildning. Med sin bakgrund som HR-chef och långa erfarenhet från fastighetsbranschen har Frida goda insikter och värdefulla erfarenheter som hon gärna delar med sig av. Vi har pratat med Frida om vad sker i branschen just nu och hur hon ser på framtidens kunskapsbehov.

Läs mer

Förebild, mellanmål och eftertanke

När det kommer till att summera 2020 var min förhoppning i våras att det skulle kunna bli i termer av ”ett före” och ”ett efter”. Snubbla över något protokoll som skrevs i februari och förundras över i vilken förhistorisk tid de aktiviteterna någonsin hade relevans. Minnas förtvivlan men också hylla förmåga och förstånd. Mellan före och efter finns i normalfall bara medel för att nå mål. En snabb mellanperiod följt av förnumstiga efterkloka efterord. För att sätta punkt. Vända blad. Kick-offa igen.

Men vad hände nu? Fast i en mellanakt, ett kontinuum utan slut?

Läs mer

Elsäkerhet och elansvar i fastighetsförvaltning

Många förvaltnings- och fastighetsbolag svarar lite svävande på frågan om organisationen har koll när det kommer till elsäkerhet och elansvar. Det tidigare systemet med elinstallatörer som genom överinseende av yrkesmän ser till att utförandet är rätt, finns inte längre.

Du som fastighetsförvaltare eller arbetsledare, som har personalansvar för fastighetsvärdar och fastighetsskötare, spelar en oerhört viktig roll. Vilka arbeten får utföras utan auktorisation? Vilka krav gäller?

Läs mer

Att lära online – när tradition möter innovation

I takt med att omvärlden förändras och de digitala lösningarna blir allt viktigare förändras även förutsättningarna för utbildningar och dess form. Utöver tidigare onlineutbildningar har BFAB under året uppgraderat sin utbildningsportfölj med digitala klassrum. Lillemor Runesson, utbildningsansvarig på BFAB, har alltid många spännande saker på gång. Den senaste tiden har inte varit ett undantag när Lillemor bland annat varit med och digitaliserat BFAB:s flaggskeppsutbildning Diplomerad fastighetsförvaltare.

Läs mer

Uppdaterad kompetens och stoltare medarbetare genom validering

Både kompetensbehovet inom fastighetsbranschen och arbetsmarknadens rörlighet ökar allt mer. Samtidigt står många arbetsgivare handfallna inför hur de ska fånga upp interna kunskapsluckor. Utan vidareutveckling väljer medarbetarna att gå vidare till andra organisationer där de upplever att de kan utvecklas mer. En lösning för att öka sin attraktionskraft som arbetsgivare och samtidigt få stoltare medarbetare är att validera medarbetare genom Faval. Det menar Göran Näslund, testledare FAVAL hos BFAB.

Läs mer

Stora besparingar genom enkla energioptimeringsåtgärder

Många fastigheter har installationer som slukar energi helt i onödan. Genom att arbeta aktivt med energioptimering kan fastighetsägare med enkla åtgärder göra stora energibesparingar. Det tjänar både fastighetsägare och miljön på. Det menar Finn Hultman, projektledare på COWI och föreläsare med trettio års yrkeserfarenhet.

Läs mer
Till toppen