Logo

Artikelarkiv

Miljöinventering – en lönsam investering för alla

Att anlita en miljökonsult för miljöinventering är både dyrt och onödigt. Det är en av flera fördomar som Martin Schill, miljökonsult med inriktning på byggnader, ofta stöter på. Men Martin vet samtidigt att många saknar inblick gällande de vinster en korrekt genomförd miljöinventering kan ge både beställare och entreprenör. I den här artikeln delar han med sig av sina kunskaper inom miljöinventering, ger konkreta exempel – och berättar hur din organisation kan arbeta för att undvika negativa hälsoeffekter och onödiga kostnader.  

Läs mer

Erfarenhetsutbyten stärker landets bostadsuthyrare

I en bransch med hög förändringstakt upplever många bostadsuthyrare att det saknas utrymme i vardagen att pröva nya arbetssätt och utvecklas i yrkesrollen. Med över 30 års erfarenhet från att vidareutbilda fastighetsbranschen är Jessica Andersson, utbildningsansvarig på BFAB, extra stolt över att ha initierat och genomfört kompetensträffar för bostadsuthyrare.

Ta del av Jessicas erfarenheter kring bostadsuthyrarnas utmaningar och komplexa arbetsvardag, samt på vilka sätt kompetensträffarna kan skapa nya insikter och stärka landets bostadsuthyrare.

Läs mer

Karlskrona kommun utvecklar fastighetskompetensen med diplomutbildning

För Karlskrona kommun är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare, behålla duktiga medarbetare och arbeta proaktivt med kompetensutveckling. Därför har de bl.a. erbjudit ett tjugotal medarbetare att genomföra utbildningen Diplomerad fastighetsförvaltare – Kvalificerad fastighetsförvaltning. Utbildningen som arrangerades av BFAB var ett stort och viktigt steg i kompetensutvecklingen av drift- och serviceförvaltningen samt de kommunala fastighetsbolagen.  

Samverkan, möjlighet till ett internt nätverkande och vikten av kompetensutveckling är några av de delar som Kent Lindström, fastighetschef, och Marika Persson, avdelningschef på Karlskrona kommun, nämner när de berättar om fördelarna med den utbildningsinvestering som Karlskrona KompetensCenter har upphandlat.

Läs mer

Stockholmshems första kundförvaltare FAVAL-certifierade

Tydlighet, systematik och att kunna använda valideringen som en röd tråd i den gemensamma kompetensutvecklingen. Det är några av fördelarna som Per Forsling, förvaltningschef på Stockholmshem, redan sett att FAVAL-valideringen ger organisationen. Stockholmshem har tidigare genomfört ett pilotprojekt tillsammans med BFAB och efter det lyckade resultatet genomförs nu valideringen i full skala.  

Läs mer

BFAB först ut i Sverige som komplett testcenter för FAVAL

BFAB är det första testcentret i Sverige som ackrediterats för att validera samtliga yrkesroller inom FAVAL. Därmed stärker BFAB sin marknadsledande ställning och erbjuder validering för fastighetsförvaltare, fastighetsingenjörer, fastighetsskötare, fastighetstekniker och fastighetsvärdar.

Läs mer

Frida Palmgren ny styrelseledamot i Almega utbildningsföretagen

Frida Palmgren, vd för STF Ingenjörsutbildning och BFAB, har vid årsmötet valts in som ny styrelseledamot i Almega utbildningsföretagen.

– Jag har varit suppleant i styrelsen i två år, men tar nu plats som styrelseledamot och kommer även vara aktiv i utskottet för B2B, säger Frida Palmgren. Jag kommer in med perspektivet av företagsfinansierad vidareutbildning och kommer kunna komplettera aktörer med infallsvinklar från till exempel yrkeshögskola. Utbildningsbranschen är i ett spännande skede där tradition möter innovation.

Läs mer
Till toppen