Logo

Tillgänglighet – Utbildning inför Certifiering

1 kursdag

Inför kommande certifieringsprov, lotsas du på den här kursen av sakkunniga inom tillgänglighet och du får en omfattande genomgång av de gällande lagtexterna, tillämpningarna och hur de bör tolkas. Vi går igenom certifieringskraven och vilka kunskapsområden som är aktuella för provet. Du lär dig även om förutsättningarna att verka som certifierad sakkunnig av tillgänglighet. Certifieringen ombesörjs av Kiwa/SWEDCERT och ingår inte i kursen.

Innehåll i kurs

 • Vad innebär det att vara certifierad sakkunnig i tillgänglighet 
 • Genomgång av de gällande lagtexterna i PBL och angränsande lagstiftning.
 • Råd och föreskrifter
 • Juridiskt ansvar som sakkunnig
 • Praktiska fall
 • Rättsfall

Kursen Tillgänglighet - utbildning inför certifiering är en endagsutbildning som förbereder dig inför certifieringsprovet. Se också Kiwas hemsida för mer information om certifiering och var och när certifieringsprov kommer att hållas.

Se även vår grundkurs: Tillgänglighet - Baskurs

Kursens mål

Kursens mål är att du ska bli väl förberedd för certifieringsprovet och få en förberedelse för arbetet som certifierad sakkunnig i tillgänglighet.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

 • Kaffe
 • Kursstart
 • Vad innebär det att vara sakkunnig
 • Lagsystemet: genomgång av de gällande lagtexterna
 • Plan & Bygglagen och angränsande lagstiftning
 • Råd och föreskrifter
 • Ditt juridiska ansvar som sakkunnig
 • Praktiska fall
 • Avslutning

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Johannes Holmgren
Johannes Holmgren Polaris Advokatbyrå

Advokat på Polaris Advokatbyrå. Johannes är specialiserad på markexploateringsfrågor, med tonvikt på plan- och bygglagen och miljöfrågor. Han har mer än 15 års erfarenhet på advokatbyrå och har dessförinnan arbetat som bolagsjurist och på domstol. Han är flitigt anlitad som föreläsare beträffande framförallt PBL.

Branka Majkic
Branka Majkic Norconsult AB

Arkitekt och certifierad sakkunnig avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Branka har gedigen erfarenhet av praktiskt arbete med husbyggnadsprojektering samt som sakkunnig inom tillgänglighet. Hon är även verksam som föreläsare i utbildningssammanhang avseende tillgänglighetsfrågor.

1 kursdag 9 100 kr exkl. moms
 • stockholm BFAB
 • Start 13 nov 2023, 09:30
 • Slut 13 nov 2023, 17:00
 • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Kursen är avsedd för dig som planerar att certifiera dig och uppfyller certifieringskraven. Du har troligen också under en tid verkat som sakkunnig i tillgänglighet.

Förkunskaper

Du bör ha gått Tillgänglighet - Baskurs eller ha motsvarande kunskaper och under en tid ha verkat som sakkunnig i tillgänglighet.

Datum

stockholm, 13 nov 2023

Pris

9 100 kr exkl. moms

Till toppen