Logo

Återbruk

En temadag

Det bubblar i branschen. Hållbarhetschefer tillträder i ledningsgrupper. FN:s globala mål antas. Det skrivs om återbruk i olika projekt alltmer frekvent. Riktlinjer för cirkulärt byggande tas fram. Klimatdeklarationslagen trädde i kraft per årsskiftet, den kommer prövas för att med all sannolik skärpas. Initierade eldsjälar driver på för nya tjänster så att material från ett bygge eller bestånd kan tillvaratas på ett annat. Samtidigt utmanas tidigare logistikkedjor av allt som händer i vår omvärld – och en alltmer begränsad tillgång till nytt material är ett faktum.

Under en heldag vänder vi oss till dig som är involverad i projektering, projektledning och förvaltning för att summera en orientering och trendspaning på tema återbruk. 

Temadagens innehåll

Det har länge sagts i branschen att det är dyrt och jobbigt att återbruka. Och behöver vi inte få hyresgäster med på tåget? Vad finns det för krav idag? Kommer återbruk bli nödvändigt alldeles oavsett därför att nytt material inte kommer att räcka? Kan vi lyckas få till ett nytt språkbruk – där vi till exempel pratar om demontering i stället för att riva?

Med gedigen erfarenhet av att projektleda temadagar återvinner vi ett vinnande koncept och erbjuder en innehållsrik dag med de mest initierade talarna inom sitt gebit.

Programmet för temadagen uppdateras löpande.

 

Kursens mål

Du får en orientering och trendspaning för att bygga, förvalta och bygga om – utan att använda nytt.​

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Elin Salomonsson
Elin Salomonsson CondoConsult

Moderator för Temadag Återbruk.

Elin är utbildad Civilingenjör inom Arkitektur vid Luleå Tekniska Universitet och har 10 års yrkeserfarenhet som konsult i byggbranschen, främst med miljö- och hållbarhetssamordning i stadsutveckling och byggprojekt. Numer arbetar hon även som byggprojektledare. Elin har vidareutbildat sig till Certifierad Citylabsamordnare, miljöbyggsamordnare enligt Miljöbyggnad och Diplomerad Svanensamordnare och har framgångsrikt drivit certifieringar i dessa system. Hon har erfarenhet av att driva miljö- och hållbarhetsfrågor på organisations- såväl som projektnivå. Föreläser även för Sweden Green Building Council.​

En temadag 7 200 kr exkl. moms
  • stockholm Citykonferensen/ Ingenjörshuset
  • Start 15 nov 2022, 09:00
  • Slut 15 nov 2022, 16:30
  • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Fastighetsägare, förvaltare, byggherrar, projekt/projekteringsledare, arkitekter, konsulter eller projektörer som önskar få kunskap och bli inspirerade i ämnet återbruk.​

Datum

stockholm, 15 nov 2022

Pris

7 200 kr exkl. moms

Till toppen