Kursens mål

Är att du ska kunna genomföra en miljöinventering av byggnader.

Innehåll i kurs

I denna kurs får du lära dig metoder och praktiska verktyg för att sjävständigt genomföra en miljöinventering i praktiken.

Under de två kursdagarna får du bland annat lära dig:

  • Vad husen innehåller från olika tidsperioder - material, teknik och kemi och deras miljöpåverkan
  • Markföroreningar, vad som kan finnas och hur man gör provtagningar.
  • Studiebesök med praktiska övningar - med inventering, sammanställning och utvärdering m.m.
  • Fukt i hus och dess påverkan på inomhusmiljön - inventeringar och indikeringsmätningar

 

Läs gärna artikeln Miljöinventering – en lönsam investering för alla där vår föreläsare Martin Schill, miljökonsult med inriktning på byggnader, delar med sig av sina kunskaper.