Kursens mål

 • Ge dig en plattform och en stabil grund att stå på som fastighetsförvaltare
 • Du ska kunna arbeta mer lönsamt som fastighetsförvaltare och vara tryggare i din yrkesroll
 • Ge dig ett stort nätverk inom branschen
 • Du ska vara väl förberedd för många frågeställningar som uppkommer i det dagliga arbetet som fastighetsförvaltare
 • Du ska ha förmåga att ta ett övergripande ansvar för fastigheterna du ansvarar för

Utbildningens innehåll

AFF, kommunikation och underhållsplanering

 • AFF (avtal för fastighetsförvaltning), introduktion-onlinekurs
 • Varför AFF?
 • Kommunikation och ledarskap
 • Underhållsplanering

Fastighetens ekonomi 

 • Nyckeltal
 • Lönsamhetsbedömning
 • Fastighetsvärdering
 • Exploatering av fastigheter

Fastighetsjuridik

 • Grundläggande fastighetsrätt, servitut, arrenden, överlåtelser m.m.
 • Entreprenadrätt, standardavtalen, AB04, ABT06, ABK09
 • Fastighetsägarens ansvar, Plan- och Bygglagen, miljöfrågor m.m.

Hyresjuridik

 • Genomgång av hyreslagstiftningen för bostäder och lokaler.
 • Parternas rättigheter och skyldigheter.
 • Uppsägningar, konflikthantering m.m.

Ekonomiredovisning och fastighetsteknik

 • Moms
 • Beskattning
 • Fastighetsredovisning
 • Fastighetsteknik

Återträff

 • Middag med diplomutdelning
 • Föreläsning i aktuellt ämne

Nyhet – samtliga deltagare får tillgång till en personlig coach under utbildningen!

Nytt för utbildningen är att deltagarna får tillgång till en personlig coach under utbildningen. Lisa Nisser är HR-konsult och coach med lång erfarenhet från fastighetsbranschen. Hon kommer finnas med under hela utbildningsprogrammet för att stötta deltagarna både i sin professionella och personliga utveckling. Läs mer om vår nya coach här