Logo

Diplomerad fastighetsförvaltare - Kvalificerad fastighetsförvaltning

16 kursdagar

En heltäckande utbildning i fastighetsförvaltning som är uppdelad på sex tillfällen. Den passar dig som vill utvecklas och ta ytterligare ett steg i karriären. Vare sig du är ny eller gammal inom fastighetsförvaltning får du här kunskap om branschens viktigaste frågor med fördjupning inom juridik och ekonomi.

Du lär dig vilka verktyg du kan använda i din vardag. Teori varvas med praktiska gruppövningar och stor vikt läggs vid att deltagarna bygger ett brett nätverk och kan dra nytta av varandras erfarenheter.

Utbildningen ger dig bredden, plattformen och översikten inom fastighetsförvaltning. Du får helhetssynen för att kunna hantera det stora ansvaret och komplexiteten som ligger i fastighetsförvaltarens roll och vad fel och brister kan kosta.

Under hela utbildningstiden får samtliga deltagare tillgång till en personlig coach som ger professionell stöttning vad gäller både den professionella och personliga utvecklingen.

Innehåll i kurs

Introduktion till fastighetsförvaltning

 • Fastighetsförvaltarens roll och vardag
 • Fastighetsteknik
 • Varför Aff?
 • Styrning av fastighetsbolag

Fastighetens ekonomi 

 • Nyckeltal
 • Lönsamhetsbedömning
 • Fastighetsvärdering
 • Exploatering av fastigheter

Fastighetsjuridik

 • Fastighetsrätt
 • Upphandlingsjuridik AB 04, ABT 09, ABK
 • Miljö-, Plan- och Bygglagstiftning

Hyresjuridik

 • Hyresavtal
 • Ekonomiska rättigheter och skyldigheter
 • Konfliktlösning

Ekonomiredovisning och kommunikation

 • Moms
 • Beskattning
 • Fastighetsredovisning
 • Kommunikation

Återträff

 • Genomgång av tentamensresultat
 • Föreläsning i aktuellt ämne

 

Nyhet – samtliga deltagare får tillgång till en personlig coach under utbildningen!


Nytt för utbildningen är att alla deltagare får tillgång till en personlig coach, Lisa Nisser, under utbildningen. Lisa Nisser är HR-konsult och coach med lång erfarenhet från fastighetsbranschen. Hon kommer finnas med under hela utbildningsprogrammet för att stötta alla deltagare i både sin professionella och sin personliga utveckling. Läs mer om nyheten här.

Kursens mål

 • Ge dig en plattform och en stabil grund att stå på som fastighetsförvaltare
 • Du ska kunna arbeta mer lönsamt som fastighetsförvaltare och vara tryggare i din yrkesroll
 • Ge dig ett stort nätverk inom branschen
 • Du ska vara väl förberedd för många frågeställningar som uppkommer i det dagliga arbetet som fastighetsförvaltare
 • Du ska ha förmåga att ta ett övergripande ansvar för fastigheterna du ansvarar för

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Hanna Lundgren
Hanna Lundgren Biträdande förvaltare, Samhällsbyggnadsbolaget

”En otrolig möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom fastighetsförvaltningens alla olika områden. Stort plus för föreläsarna, deras engagemang, kunskap och upplägget på utbildningen. Att få dela detta tillsammans med de andra deltagarna är också en viktig del i utbildningen och man skapar snabbt en härlig stämning och gemenskap! Det är väldigt inspirerande och roligt att nätverka, jämföra exempel från våra olika verkligheter – oavsett om det är över en god middag, i skolbänken eller på väg ner till kvällsbadet!”

Conny Svensson
Conny Svensson Teknisk förvaltare Handel/Kontor/Bostad, Fastighets AB L E Lundberg

”Den här utbildningen borde alla gå. Utbildningen ger en så bred och samtidigt djup kunskap som jag kommer ha mycket nytta av i min framtida utveckling och karriär. Rekommenderar den starkt till alla förvaltare och även till uthyrare i fastighetsbolagen runt om i landet.”

Anna Nordholm
Anna Nordholm Bostadsförvaltare, Fastighets AB LE Lundberg

"Jag tycker att kursen Diplomerad fastighetsförvaltare verkligen lyckats fånga in alla grundläggande och viktiga områden som man som förvaltare stöter på. Jag har även skapat mig ett nytt nätverk med alla kursdeltagare."

Brita Winsa
Brita Winsa Byggansvarig, Bosön

"Om ens chefer är så kloka att de låter sina anställda gå utbildningen så får de väldigt mycket tillbaka. Ett mervärde i form av kunskap på så många olika nivåer."

Christian Olsson
Christian Olsson Fastighetschef, Östersundshem

"Att få möjlighet att få ställa frågor samt höra erfarna föreläsare prata om väsentliga områden inom fastighetsbranschen var för mig otroligt värdefullt."

Fredrik Milton
Fredrik Milton Fastighetsförvaltare, Lundbergs

"Det bästa med utbildningen har varit helheten och sammansättningen. Programmen ger en bred kunskapsnivå där man inte djupdyker – men man får med sig bredden man behöver."

Föreläsare

Britta Nordström
Britta Nordström TellusTax

Britta är skattejurist på TellusTax och är specialiserad på momsfrågor inom fastighets- och byggbranschen. Britta har lång erfarenhet av att rådge svenska och internationella företag i olika frågor som rör moms samt bistår även företag i skatteärenden hos Skatteverket eller i domstol.

Willy Ociansson
Willy Ociansson Willys CleanTech AB

Willy hjälper stora fastighetsbolag över hela landet att minska sitt energibehov. Dels genom praktisk felsökning men även genom utbildning av driftpersonal och företagsledning.

Martin Rifall
Martin Rifall Hannes Snellman Advokatbyrå

Martin är advokat vid Hannes Snellman Advokatbyrå och har omfattande erfarenhet av såväl domstolsprocesser som nationella och internationella skiljeförfaranden. Martin har särskild erfarenhet inom entreprenadtvister, och är ansvarig för Stockholmskontorets entreprenadrättsavdelning. Han har i denna egenskap varit delaktig i att upprätta och förhandla entreprenadkontrakt för såväl svenska som internationella entreprenader under standardavtal såsom AB 04, ABT 06 och FIDIC. Martin föreläser också återkommande inom entreprenadrätt samt avseende plan- och bygglagen.

Ulrika Gustafsson
Ulrika Gustafsson Ulrika Gustafsson Fastighetskonsult AB

Ulrika är seniorkonsult med mångårig erfarenhet från fastighetsförvaltning och upphandlingar inom ABFF. Hon har även praktisk erfarenhet av implementering av leverantörer inom fastighetsdrift, fastighetsförvaltning och utemiljö samt att följa upp AFF-avtalen. Hon arbetar i och med många olika typer av organisationer och huvudmän vilket givit erfarenhet både från det privata och offentliga fastighetsföretagandet.​

Ingemar Rindstig
Ingemar Rindstig Ernst & Young

Ingemar är chef för EY europa-avdelning för fastighetsområdet och är huvudrevisor för många av de stora fastighetsbolagen i Sverige.

Ola Thored
Ola Thored Landahl Advokatbyrå

Advokat med lång erfarenhet av fastighetsrätt i allmänhet och bostadsrättsjuridik och entreprenadrätt i synnerhet. Ola har tidigare jobbat inom nyproduktion och förvaltning av bostadsrätter och hyresrätter, samt som försäkringsjurist med inriktning mot ansvars- och skadeståndsärenden. Undervisar regelbundet i samtliga dessa ämnen. 

Jahn Wahlbäck
Jahn Wahlbäck Svefa

Senior konsult med mångårig erfarenhet från nyproduktion och ombyggnad samt förvaltning – allt från strategiska frågor till förvaltningens operativa vardag. Jahn var med och utarbetade Aff och har praktisk erfarenhet från att upprätta dokument till att följa upp entreprenader och vara stöd vid tvister.

Katarina Wallin
Katarina Wallin Evidens BLW

Katarina (civilingenjör och beteendevetare) är en av grundarna till Evidensgruppen. Vid sidan av sitt arbete som strategi- och organisationskonsult arbetar hon i ett antal styrelser inom samhällsbyggnadsbranschen. Katarina har även under flera år varit ordförande i BFAB:s fastighetskommitté.

Anders Wensfelt
Anders Wensfelt Wensfelt Fastighetskonsult AB

Föreläsaren och civilingenjören Anders har arbetat som projektledare och förvaltningsansvarig för stora fastighetsbolag i både Sverige och England.

Ulrika Gustafsson
Ulrika Gustafsson Ulrika Gustafsson Fastighetskonsult AB

Ulrika är seniorkonsult med mångårig erfarenhet från fastighetsförvaltning och upphandlingar inom ABFF. Hon har även praktisk erfarenhet av implementering av leverantörer inom fastighetsdrift, fastighetsförvaltning och utemiljö samt att följa upp AFF-avtalen. Hon arbetar i och med många olika typer av organisationer och huvudmän vilket givit erfarenhet både från det privata och offentliga fastighetsföretagandet.​

Program

Block 1 - Introduktion till fastighetsförvaltning

I det inledande blocket tar vi ett helhetsgrepp om vilket fokus och vilken kunskap en fastighetsförvaltare bör ha.

Styrning i fastighetsbolag
Vi går igenom stora och små frågor som berör grunderna i fastighetsförvaltning. Här får du bland annat reda på hur du kan öka lönsamheten och anledningen till varför fastighetsbubblor till slut spricker. Vi pratar även om vad som förväntas av en fastighetsförvaltare inom områden som upphandling, avtalsfrågor och miljö, samt vad förvaltaren själv kan räkna med.

Det första blocket avslutas med att vi går igenom hur en Due Diligence är uppbyggd. Du får sedan i hemuppgift att göra en Due Diligence på en egen fastighet.

Fastighetsteknik och AFF-Avtal för fastighetsförvaltning och service
Du får bekanta dig med AFF-Avtal för fastighetsförvaltning och service, göra avtal och upphandlingar inom en rad olika tjänster inom fastighetsförvaltning, fastighetsdrift och service. I detta första block har vi lagt in en dag i fastighetsteknik. Hur ska du vässa driften i fastigheten för att få ökad kostnadseffektivitet? Handfasta metoder för att hitta fastighetens energitjuvar och att lokalisera de vanligaste orsakerna till varför en byggnad använder onödigt mycket energi.

Block 2 - Fastighetens ekonomi

I block 2 fokuserar vi på fastighetens ekonomi. Vi går igenom vilka nyckeltal som används i branschen och hur de hänger ihop.

Du gör lönsamhetsberäkningar, räknar ut hyrestillägg och marknadsvärde samt lär dig hur du upprättar en betalningsanalys för att se fastighetsekonomins utveckling under en längre period.

Du får veta mer om:

 • Hur lönsam din fastighet är
 • Hur du tar fram beslutsunderlag
 • Marknadsvärdet på din fastighet
 • Hur du bedömer ekonomin i driften
 • Hur du lönsamhetsbedömer olika åtgärder

Block 3 - Juridikens grunder

I block 3 får du kunskap om de grundläggande regler som tillämpas vid upphandling och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt.

Oavsett storlek är ett byggprojekt viktigt för alla inblandade aktörer, beställare, konsulter och entreprenörer. Inom de flesta företag och organisationer har ansvaret förts längre ut i organisationen. För att undvika problem och onödiga kostnader måste de inblandade känna till de juridiska spelreglerna.

Du får kunskap om:

 • Nyttjanderätter och arrende
 • Servitut, gemensamhetsanläggningar
 • Överlåtelse av fastighet
 • Panträtt
  - Entreprenadrätt
  - Tvistelösning
  - Grundläggande miljöbalksfrågor
  - Plan- och bygglagens grunder

Block 4 - Hyresrätt

I block 4 behandlar vi viktiga avsnitt i hyreslagen och ger dig de nödvändiga praktiska kunskaperna för att förstå hyresrätten gällande bostäder och lokaler.

Korrekt kunskap om hyresrätten är grundbulten i fastighetsföretagande och nödvändig i kontakten med hyresgästerna. Du får lära dig de delar i hyreslagen som förvaltare behöver känna till för att kunna bedriva förvaltning på ett korrekt och effektivt sätt. Du får även en genomgång av hur det svenska avtalssystemet för bygg- och fastighetsbranschen är upplagt och tänkt att fungera.

Du får även kunskap om:

 • Konfliktlösning
 • Nyttjanderätter
 • Hyresavtal
 • Ekonomiska rättigheter och skyldigheter
 • Hyresförhandlingssystemet
 • Villkorstviste

Block 5 - Ekonomiredovisning och kommunikation

Moms
Alla som har en lokal att hyra ut behöver kunna hantera frivillig moms. Reglerna kan kännas många, men i block 5 reder vi ut vad en förvaltare behöver kunna om ämnet.

Fastighetsskatt
Här går vi igenom hur fastighetsskatten fungerar och hur du som enskild förvaltare kan påverka företagets kommande skatt. För att optimera lönsamheten i fastighetsförvaltning och i synnerhet projekthantering, är det viktigt att kunna skattereglerna.

Årsredovisning
Vilka uppgifter, nyckeltal och siffror är de viktigaste i en årsredovisning? Du får gärna ta med dig ditt företags årsredovisning för att få mer insikt om ditt eget bolag.

Kommunikation
Det är genom våra kunder som vi bygger vårt varumärke. Kommunikation handlar inte bara om vad som sägs, utan också om hur budskapet ska framföras för att uppfattas som på rätt sätt. Under en heldag arbetar vi fram en samtalsstruktur som vägleder dig i samtal eller skrift.

Block 6 - Uppföljning

Föreläsningarna för utbildningens sista block organiseras utifrån de behov och önskemål som deltagarna uttrycker under tidigare utbildningstillfällen.

Under den sista träffen kommer vi också att gå igenom tentamensfrågorna.

16 kursdagar 99 000 kr exkl. moms
 • sollentuna & digitalt klassrum Bergendal
 • Start 3 okt 2022, 09:30
 • Slut 29 mar 2023, 16:00
 • Boka
 • sollentuna & digitalt klassrum
 • Start 20 feb 2023, 09:30
 • Slut 9 aug 2023, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kostnad för kost och eventuell logi tillkommer.

Allmänna villkor >

Datum

Vårens omgångsstart av Diplomerad fastighetsförvaltare sker enligt följande:

 • Block 1: Introduktion till fastighetsförvaltning – 28-30 mars 2022
 • Block 2: Fastighetens ekonomi – 2-4 maj 2022
 • Block 3: Fastighetsjuridik – 30 maj-1 juni 2022
 • Block 4: Hyresjuridik – 29-31 augusti 2022
 • Block 5: Ekonomiredovisning och kommunikation – 26-28 september 2022
 • Block 6: Återträff – 24-25 maj 2023

Vem är kursen för

Du som vill ta ett större grepp om fastighetsförvaltning, få en bredare bas att stå på och vill ta ytterligare ett steg framåt i din karriär inom fastighetsbranschen. Kanske är du vd, ekonomiadministratör, drifttekniker, assistent, förvaltare eller fått en ny roll i branschen. Gemensamt för samtliga är att du vill bygga på dina kunskaper med en mer förvaltningsinriktad utbildning och efter avslutad utbildning kunna titulera dig, Diplomerad fastighetsförvaltare.

Förkunskaper

Du bör ha någon erfarenhet av fastighetsbranschen.

Övrig information

Samtliga som genomgår utbildningen och klarar tentamen blir Diplomerad fastighetsförvaltare vid utbildningens slut. Tentamen är frivillig. De deltagare som valt att inte genomföra tentamen får ett utbildningsintyg.

Datum

sollentuna & digitalt klassrum, 3 okt 2022 - 29 mar 2023

sollentuna & digitalt klassrum, 20 feb 2023 - 9 aug 2023

Pris

99 000 kr exkl. moms

Till toppen