Kursens mål

Du ska få kunskap och förståelse för en byggnads tekniska installationer, främst inom ventilation. Du ska även förstå hur byggnader fungerar klimattekniskt och vilka faktorer som bestämmer inomhusklimatet. Du lär dig de vanligast symbolerna på ritningen genom att rita mycket själv.

Innehåll i kurs

Tekniska installationer – funktioner, principer och betydelse
- Inomhusklimat
- Energieffektivitet

Genomgång av tekniska installationer och system
- De vanligaste problemen – hur löser vi dem?
- Hur säkerställer vi kvalitet och driftekonomi?