Logo

Geoteknik - baskurs

2 kursdagar

Arbetar du i bygg- eller anläggningsprojekt? Då behöver du ha insikt i geotekniska frågor. Oförutsedda geotekniska problem är nämligen en av de största projektriskerna inom byggbranschen. På den här kursen får du grundläggande kunskaper i geoteknik. Vi går bland annat igenom viktiga egenskaper hos jord och berg och ger dig metoder för att hantera grundläggningsproblem. Med kunskap om de geotekniska förutsättningarna kan du förebygga risker och undvika kostsamma misstag i dina projekt.

Innehåll i kurs

Kursen startar med grundläggande geologi och hydrogeologi med jordartskännedom, vatten i mark bl.a. Därefter tar geoteknik över med grundläggning, geotekniska handlingar, jordförstärkning m.m. Teori varvas med övningar.

​• Viktiga egenskaper hos jord och berg
• Sammansättning av de vanligaste jordarterna i Sverige och hur de uppkommit
• Förekomst av olika jordarter
• Grundläggande kunskap om vattens förekomst och rörelse i mark
• Kännedom om hur du bygger i vatten
• Hur du hanterar grundläggningsproblem
• Kunskap om geotekniska handlingars utseende och status
• Metoder för grundläggning och jordförstärkning
• Upphandling av grundläggningsarbeten och geotekniska undersökningar
• Hur ansvarsbilden ser ut

Kursens mål

är att du som jobbar med bygg- eller anläggningsprojekt ska få en grundläggande förståelse för geoteknik så att du kan förekomma risker som kan bli kostsamma för projektet.

Vi tar bl. a upp egenskaper hos jord och berg, samt ger dig metoder för att hantera grundläggningsproblem.

 

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Ingenjörsgeologi, del 1
Pia Larch
- Övergripande geologi
- Jordartskännedom

Ingenjörsgeologi, del 2
- Vatten i mark 
- Hydrogeologi

Ingenjörsgeologi, del 3
- Övningsuppgift

Geoteknik
Mats Svensson 
- Grundläggning och markplanering

Dag 2

Geotekniska handlingar
Mats Svensson
- Att läsa och förstå geotekniska handlingar

Geoteknik
- Grundläggning och markplanering
- Detaljplanering utifrån geoteknisk undersökning 

Geotekniska undersökningar
- Fältundersökningar
- Labbundersökningar
- Geofysiska undersökningar

Jordförstärkning
- Metoder
- Kostnader
- Upphandling

Upphandling av geotekniska konsulttjänster
- Beställarens avsikter
- Kompetenser
- Ansvar och risker

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Pia Larch
Pia Larch Skanska Teknik

Pia har över 20 års erfarenhet av att hantera grundvattenfrågor, kontrollprogram och omgivningspåverkan bla i komplexa infrastrukturprojekt som Södra Länken, Götatunneln, Norra Länken och Förbifart Stockholm. Specialinriktningen är grundvattenfrågor och tätning i samband med tunnelbyggande och djupa schakt. Pia arbetar i alla skeden från övergripande utredningar till mer detaljtekniska frågor men lägger framförallt vikt vid den övergripande förståelsen för sambandet mellan geo/hydro/berg/miljö. För det mesta har hon suttit ute i projekten och då även jobbat med mer produktionstekniska utmaningar och övergripande samordning mellan entreprenörer och konsulter.

Mats Svensson
Mats Svensson Tyréns

Mats styrka är en mycket bred allmänbildning inom geoområdet, från anbudsräkning, fält- och labundersökningar till geotekniskt helhetsansvar för stora infrastrukturuppdrag, avseende både geoteknik, förorenad mark och grundvatten. Teknikmässigt är geofysiska undersökningsmetoder ett specialområde. Mats har ca 10 års erfarenhet av undervisning på universitetskurser med rykte om sig att vara en god pedagog. Han har också varit ansvarig för Tyréns hela geoverksamhet i region Syd i 10 år och jobbar idag huvudsakligen med utvecklingsprojekt inom geoområdet samt som kompetenssamordnare av Tyréns ca 100 geotekniker.

2 kursdagar 15 200 kr exkl. moms
  • stockholm BFAB
  • Start 24 apr 2023, 09:30
  • Slut 25 apr 2023, 16:00
  • Boka
  • stockholm BFAB
  • Start 9 nov 2023, 09:30
  • Slut 10 nov 2023, 16:00
  • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

för dig som är projekt- eller projekteringsledare, konsult inom bygg- eller anläggningsprojektering, entreprenadingenjör eller inköpare av geokonsulttjänster och markentreprenader.

Förkunskaper

Kursen är en baskurs och kräver inga förkunskaper.

Datum

stockholm, 24 apr 2023 - 25 apr 2023

stockholm, 9 nov 2023 - 10 nov 2023

Pris

15 200 kr exkl. moms

Till toppen