Kursens mål

Efter kursen skall du känna dig trygg i det arbetsmiljöansvar som du har som byggherre och du har fått verktygen som ger förutsättningar för en säkrare arbetsmiljö.

Innehåll i kurs

Kursen ger dig en större trygghet i vad rollen som byggherre innebär och hur du redan i tidiga skeden kan skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö.

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment och bygger på Håll Nollans framtagna arbetssätt för byggherrar.

Du får lära dig konkreta metoder och verktyg för riskhantering och hur du genomgående arbetar med dem under momenten: Arbetsmiljöplan, projekttidplan, arbetsplatsdispositon, riskhantering, byggmöten, kravställning samt uppföljning. Under dagen tränar vi på verktygen i ett case. Vi går igenom och förtydligar byggherrens arbetsmiljöansvar utifrån lagstiftningen och i relation till Bas-P och Bas-U.

 

Denna kurs genomförs på uppdrag av Håll Nollan.