Logo

Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö

1 kursdag

Ingen är likgiltig inför olyckor på arbetsplatsen, men ändå inträffar de och kanske lite för ofta. Vad kan du som byggherre eller byggherrens representant göra för en säkrare byggarbetsplats?

Till stor del handlar det om att förebygga, innan du börjar bygga. Genom delaktighet och engagemang kan du som byggherre skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö genom hela projektprocessen.

Utbildningen är framtagen av Håll Nollans medlemmar och syftar till att ge dig ett ramverk för vad rollen och ansvaret som byggherre innebär. 

Innehåll i kurs

Kursen ger dig en större trygghet i vad rollen som byggherre innebär och hur du redan i tidiga skeden kan skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö.

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment och bygger på Håll Nollans framtagna arbetssätt för byggherrar.

Du får lära dig konkreta metoder och verktyg för riskhantering och hur du genomgående arbetar med dem under momenten: Arbetsmiljöplan, projekttidplan, arbetsplatsdispositon, riskhantering, byggmöten, kravställning samt uppföljning. Under dagen tränar vi på verktygen i ett case. Vi går igenom och förtydligar byggherrens arbetsmiljöansvar utifrån lagstiftningen och i relation till Bas-P och Bas-U.

 

Denna kurs genomförs på uppdrag av Håll Nollan.

 

Kursens mål

Efter kursen skall du känna dig trygg i det arbetsmiljöansvar som du har som byggherre och du har fått verktygen som ger förutsättningar för en säkrare arbetsmiljö.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Tanja Vaara
Tanja Vaara Civ.ing. & Arbetsmiljöingenjör

Tanja Vaara är en mycket uppskattad föreläsare som har en förmåga att förmedla annars tunga ämnen som lagstiftning på ett roligt och intresseväckande sätt. Hennes föreläsningar är en blandning av teori och praktiska fall. Tanja har under nästan 10 år föreläst i allt från grundläggande arbetsmiljö till specifika företagsanpassade arbetsmiljöutbildningar. För att ständigt utvecklas och hänga med i det som är nytt så arbetar Tanja också som en inhyrd arbetsmiljöingenjör. Hennes kunder är allt från stora industrier och byggbolag till mindre högriskverksamhet samt ordinarie kontorsverksamhet. Tanja har även kurser på KTH i riskbedömningar samt säkerhetsstrategier och säkerhetskultur. I grunden är hon både civilingenjör och gymnasielärare vilket gör att hon behärskar både det tekniska i arbetsmiljöfrågorna, men också de aspekter som kräver ett beteendevetenskapligt synsätt.

  • Kursen är ej datumsatt, genomförs på begäran.Kursen är ej datumsatt, genomförs på begäran.
  • Bokningsförfrågan

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Medlemmar i Håll Nollan får 20% rabatt. Ange Hålla Nollan i meddelandefältet vid bokning. Även Byggherrarna har rabatt.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Utbildningen riktar sig till dig som representerar byggherren i rollen som projektchef, projektledare, projektansvarig, projekteringsledare, projektutvecklare eller motsvarande.

Förkunskaper

Du bör ha erfarenhet av byggprocessen och känna till ditt företags lednings- och verksamhetssystem. Kunskaper i Bas- och Bas-U motsvarande grundkursen är en fördel.

Övrig information

Uppdaterade föreskrifter från Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifterna gällande utformning av arbetsplatser för Bas-P och Bas-U genom AFS 2020:1. Därmed upphävs:

  • (AFS 1997:2) om arbete i stark värme
  • (AFS 1998:2) om arbete i kylda livsmedelslokaler
  • (AFS 2008:13) om skyltar och signaler
  • (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning

Det betyder att det är viktigt för alla skyddsansvariga inom bygg- och fastighetsbranschen att uppdatera sina kunskaper utifrån den nya föreskriften.  

Vi har självklart uppdaterat våra kurser inom båda dessa områden.

Till toppen