Kursens mål

Att ge fördjupade kunskaper samt gemensamt diskutera fram möjliga lösningar i speciella praktikfall. Efter denna kurs i Fastighetsmoms har du bättre kunskap om hur reglerna fungerar och kan undvika fällor och fel i tid.

Innehåll i kurs

  • Förutsättningarna för frivillig skattskyldighet (moms på lokalhyra)
  • Moms på parkering
  • Vad gäller för avdragsrätt för moms på drift och investeringar i fastigheter
  • Hur beräknas momsschablonen?
  • Uppförandeskede och retroaktivt avdrag
  • Jämkning av investeringsmoms
  • Fastighetsbegreppet och omvänd byggmoms
  • Utlägg och vidarefakturering
  • Uttagsbeskattning i fastighetsförvaltning