Logo

Fastighetsmoms

2 kursdagar

Momsreglerna är komplicerade. Korrekt hantering medför lönsamma besparingar åt företaget. Vi reder bl.a. ut begreppen vad gäller frivillig skattskyldighet, avdragsrätt och jämkning och ger dig helhetsbilden för att du ska kunna undvika fällor och fel.

Innehåll i kurs

 • Förutsättningarna för frivillig skattskyldighet (moms på lokalhyra)
 • Moms på parkering
 • Vad gäller för avdragsrätt för moms på drift och investeringar i fastigheter
 • Hur beräknas momsschablonen?
 • Uppförandeskede och retroaktivt avdrag
 • Jämkning av investeringsmoms
 • Fastighetsbegreppet och omvänd byggmoms
 • Utlägg och vidarefakturering
 • Uttagsbeskattning i fastighetsförvaltning

Kursens mål

Att ge fördjupade kunskaper samt gemensamt diskutera fram möjliga lösningar i speciella praktikfall. Efter denna kurs i Fastighetsmoms har du bättre kunskap om hur reglerna fungerar och kan undvika fällor och fel i tid.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Elsie-Britt Bäckström
Elsie-Britt Bäckström Ekonom, Thon Property

Alla delar vi gick igenom var mycket intressanta och matnyttiga. Föreläsaren var väldigt pedagogisk - tummen upp för henne. 

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Allmänt om moms
- Hur fungerar momsen?
- När är man skyldig att redovisa moms till staten?

Grunderna för frivillig skattskyldighet
- Förutsättningar (fastighet i momshänseende, lokalbegreppet, krav på verksamhet i lokalen, stadigvarande användning)
- Uthyrning till stat och kommun
- Andrahandsuthyrning
- När upphör frivillig skattskyldighet?

Avdragsrätt för ingående moms
- När inträder avdragsrätten och när upphör den
- Momsschablonen och fördelningsprinciper
- Frivillig skattskyldighet under uppförandeskede
- Gränsdragningen mellan reparation/underhåll och ny-, till- och ombyggnad
- Retroaktivt avdrag

Dagen varvas med teori och praktiska övningar

Dag 2

Jämkning
- Hur fungerar reglerna om jämkning av moms på investeringar?

Förvärv och försäljning av fastighet
- Vad behöver man tänka på vid förvärv eller försäljning av fastighet?

Redovisning av moms
- Förskottshyra
- Jämkning
- Utlägg och vidarefakturering

Uttagsbeskattning i fastighetsförvaltning
- Egen personal som utför fastighetsskötsel och annan teknisk förvaltning på momsfria bostäder/lokaler omfattas av uttagsmoms.

Äldreboende och kommuns rätt till momskompensation
- Vad gäller vid uthyrning av vård- och omsorgsboende till kommun?

Fastighetsbegreppet och omvänd byggmoms
- Vi går igenom momsdefinitionen av fastighet och hur omvänd byggmoms fungerar.

Övrigt, aktuella frågor

Dagen varvas med teori och praktiska övningar

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Britta Nordström
Britta Nordström TellusTax

Britta är skattejurist på TellusTax och är specialiserad på momsfrågor inom fastighets- och byggbranschen. Britta har lång erfarenhet av att rådge svenska och internationella företag i olika frågor som rör moms samt bistår även företag i skatteärenden hos Skatteverket eller i domstol.

2 kursdagar 16 400 kr exkl. moms
 • stockholm & digitalt klassrum
 • Start 26 okt 2022, 09:30
 • Slut 27 okt 2022, 16:00
 • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

För dig som jobbar privat eller offentligt inom fastighetsbranschen som förvaltare, ekonom, controller, projektledare, ägare eller uthyrare.

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar i ett fastighetsföretag med ekonomifrågor, ny- och ombyggnader samt uthyrning. Den passar både dig som har grundläggande kunskaper om fastighetsmoms och dig som har större erfarenhet, men som vill hålla dig uppdaterad. Den är också lämplig för revisorer, redovisningskonsulter och skattekonsulter som har kunder inom fastighetsområdet.

Förkunskaper

För att få största möjliga utbyte av kursen bör man ha viss erfarenhet av momsredovisning för fastigheter, till exempel tidigare momskurser eller längre praktisk erfarenhet. 

Datum

stockholm & digitalt klassrum, 26 okt 2022 - 27 okt 2022

Pris

16 400 kr exkl. moms

Till toppen