Kursens mål

Målet är att du efter kursen ska veta vilka särdrag som finns i fastighetens ekonomi och få en inblick i verksamheten för att lättare hantera och förstå din (nya) roll som fastighetsekonom.​

Innehåll i kurs

Dag 1

  • Inledning, fastighetsföretagande och fastighetsverksamhet
  • Fastighetens ekonomi, begrepp och nyckeltal
  • Hyresavtalets ekonomi


Dag 2

  • Fastighetstaxering
  • Skatter inom fastighetsbranschen (inkl. moms)​