Här bokar du dig för att genomföra validering – teoriprov

I validering för yrkesrollen fastighetsingenjör är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 8 ämnesområden.

  1. Drift och underhåll
  2. Energioptimering
  3. Fackspråk Engelska
  4. Fastighetsekonomi och IT-system
  5. Fastighetsjuridik
  6. Fastighetsteknik
  7. Installationsteknik
  8. Projekt- och arbetsledning

 

Efter valideringen får du återkoppling på ditt resultat. Finns det kunskapsluckor ger BFAB: s testledare rekommendationer för självstudier och utbildning. Ett utmärkt tillfälle att höja kompetensen och ta ett nästa steg för att kunna bli certifierad.​