Logo

Entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandling och byggande

5 kursdagar

Fördjupa dina kunskaper inom entreprenadjuridik! Kursen bygger på AB 04 och berör samtliga steg i byggprocessen. Förutom en grundlig genomgång av AB 04:s praktiska tillämpning får du också lära dig om ABT 06 och ABK 09. Upplägget varvar teori med diskussioner och grupparbeten under handledning av erfarna jurister. En heltäckande utbildning för dig inom bygg- och fastighetsbranschen.

Innehåll i kurs

 • Entreprenad- och ersättningsformer
 • Avtal och avtalstolkning
 • Entreprenadupphandling
 • Byggskedet, AB 04
 • Konsultuppdraget, ABK 09
 • Total- och funktionsentreprenad, ABT 06


Se även Grundkurs i entreprenadjuridik - Upphandling och avtal

Kursens mål

Efter kursen ska du ha fördjupade kunskaper om hur du tillämpar standardavtalen AB 04 och ABT 06 i praktiken och hur avtalen tolkas. Du får många exempel från verkligheten och erfarenheter med övriga kursdeltagare.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Anna Cedvén
Anna Cedvén Seniorkonsult, Förvaltningsstrategi

”Alla som är projektledare eller upphandlare av byggentreprenader borde gå den här kursen, för att få en mer korrekt hantering av projekten. Dessutom är föreläsarna extremt kunniga och roliga, så att man orkar fem dagar med juridik!”

John Söderquist
John Söderquist Projektledare Bostadsutveckling, Uppsalahem AB

"Mycket engagerade, entusiasmerande och kunniga föreläsare som på ett pedagogiskt och strukturerat sätt gick igenom entreprenadjuridikens olika delar. Väldigt bra med verklighetsbaserade gruppuppgifter som gjorde att vi deltagare fick tänka mycket själva och diskutera kring olika fall."

Per-Anders Landmyr
Per-Anders Landmyr Byggnationschef, FOREX Bank

"Kursen hade ett mycket bra upplägg, jag gillade att vi använde case-studier för att utreda de olika regelverken."

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Inledning, presentation
Pehr Jacobson
- Presentation av deltagare och medverkande
- Inledande diskussion om hur olika parter ser på varandra och entreprenadmarknaden

Entreprenad- och ersättningsformer
Pehr Jacobson
- Delad entreprenad, generalentreprenad, samordnad generalentreprenad, total- entreprenad, partnering m.m.

Ingående av avtal och avtalstolkning
Robin Lundgren
- Allmänt om avtalstolkning
- Avtalstolkning i byggsektorn
- Övningsuppgifter 

Dag 2

Entreprenadupphandlingen
Joakim Hellgren och Pehr Jacobson 
- Förfrågningsunderlaget 
- Reservationer  
- Utvärdering av anbud 

Byggskedet AB 04 
Joakim Hellgren och Pehr Jacobson 
- Ändringar 
- Tillägg
- Kvalitetssäkring
- Byggmöten 
- Hinder och störningar
- Övningsuppgifter

Dag 3

Byggskedet (forts.) 
Joakim Hellgren och Pehr Jacobson 
- Besiktning 
- Garanti 
- Ansvar 
- Försäkringsfrågor 
- Ekonomi 
- Övningsuppgifter

Dag 4

Summering Byggskedet 

Konsultuppdraget, ABK 09
Pehr Jacobson
- Konsultorganisationen
- Konsultavtalet
- Uppdragets omfattning
- Ändringar och tillägg
- Hinder
- Ekonomi

Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag, ABK 09
- Nyttjande- och äganderätt
- Ansvarsfrågor
- Försäkring
- Övningsuppgifter 

Dag 5

Total- och funktionsentreprenad, ABT 06
Robin Lundgren  

Kursen avslutas med lunch

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Joakim Hellgren
Joakim Hellgren JKN Advokat

Joakim är advokat med specialinriktning entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.

Pehr Jacobson
Pehr Jacobson Advokatbyrån Hellgren Linander

Byggnadsingenjör och advokat. Pehr har lång erfarenhet bland annat som jurist vid Allmänna reklamationsnämndens avdelning för byggtjänster, chefsjurist vid Länsbostadsnämnden i Stockholm och som entreprenadjurist vid Byggherreföreningen. Pehr var med och utarbetade AB 92, ABK 96 och är huvudförfattare till ABFF 95, 99, 04, 12 och 15.

Robin Lundgren
Robin Lundgren JKN Advokat

Robin är advokat på JKN Advokat. Han är specialinriktad på entreprenad‐ och konsulträtt, fastighetsrätt, skadestånds‐ och försäkringsrätt samt process‐ och skiljemannarätt och föreläser på flera av BFABs kurser.

5 kursdagar 41 900 kr exkl. moms
 • stockholm Citykonferensen/ Ingenjörshuset
 • Start 29 maj 2023, 09:30
 • Slut 2 jun 2023, 13:00
 • Boka
 • stockholm Citykonferensen/ Ingenjörshuset
 • Start 4 dec 2023, 09:30
 • Slut 8 dec 2023, 13:00
 • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som är byggherre, fastighetsägare, förvaltare eller förvaltningsentreprenör. Kursen vänder sig även till entreprenörer och underentreprenörer samt arbetsledare och platschefer inom bygg, anläggning och installationer. Även konsulter, projektledare och byggherreombud har utbyte av kursen.

Förkunskaper

Du bör ha erfarenhet av avtalsrätt och AB. Exempelvis genom vår Grundkurs i entreprenadjuridik - Upphandling och avtal eller motsvarande utbildning.

Datum

stockholm, 29 maj 2023 - 2 jun 2023

stockholm, 4 dec 2023 - 8 dec 2023

Pris

41 900 kr exkl. moms

Till toppen