Kursens mål

Att du ska få lära dig hur ansvar och skyldigheter är fördelade enligt lag, förordningar och föreskrifter.

Innehåll i kurs

Elsäkerhetslagstiftningens ansvar och förväntan rörande

  • Arbeten där det finns elektrisk fara
  • Anläggningsinnehavare
  • Elinstallationsarbete
  • Elektrisk utrustning