Logo

Certifierad fastighetstekniker enligt Faval

6 kursdagar

Att arbeta som fastighetstekniker innebär ett stort ansvar för drift och underhåll av fastighetens olika system. I sitt dagliga arbete ser fastighetstekniker till att systemen fungerar som fastighetsägaren vill och utifrån hyresgästens förväntningar.

Här kan du validera dina kunskaper enligt FAVAL och vid godkänd validering får du ett certifikat utfärdat av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Du blir därmed certifierad fastighetstekniker enligt Faval.

Denna kurs motsvarar validering mot kompetensbevis hos ackrediterat testcenter enligt FAVALs egen definition.

Hur går valideringen till?

Validering mot intyg
Vid validering mot intyg för yrkesrollen fastighetstekniker är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 11 ämnesområden med upp till 12 frågor per ämnesområde.

De ämnesområden som ingår är:

 • El och elkraft
 • Värme och kyla
 • Byggnadsteknik
 • Kommunikation
 • Miljö
 • Ekonomi
 • Ventilation
 • Matematik
 • Juridik
 • IT
 • Styr- och reglerteknik

Ett positivt resultat från validering mot intyg kan leda till en validering mot kompetensbevis.

Finns det kunskapsluckor har vi idag online-utbildningar i de flesta ämnesmoduler och som riktar sig mot de kunskapskrav som FAVAL kräver. Ett utmärkt tillfälle att höja kompetensen och samtidigt bli certifierad.

Validering mot kompetensbevis
Vid validering mot kompetensbevis görs dels det teoretiska provet men även praktiska prov. De praktiska proven består av fem olika stationer som ska klaras av under överinseende av en testledare. De teoretiska ämnesområdena är samma som vid validering mot intyg men består av fler frågor (upp till 16 frågor per ämnesområde).

De ämnesområden som ingår vid praktiska provet är:

 • Byte av remskiva
 • VVS-koppling
 • Luftflödesmätning
 • Elkoppling
 • Mät- och reglerteknik

För att bli certifierad och få ett utfärdat certifikat krävs att du får godkänt på både det teoretiska och det praktiska provet.

Kursens mål

Att testa dina kunskaper och bli certifierad fastighetstekniker enligt FAVAL. Vid godkänd validering erhålls certifikat, motsvarande för fastighetstekniker. Se bild nedan.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Fastighetstekniker, fastighetsskötare, m.fl.

Övrig information

Vad är validering enligt FAVAL?
Fastighetsbranschen har i samarbete med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tagit fram FAVAL, ett valideringsverktyg för validering av fastighetsbranschens yrkesroller. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för branschens yrken.

Vi på BFAB är ett ackrediterat testcenter för FAVAL och erbjuder validering mot intyg (där du vid godkänd validering får ett kompetensbevis) och validering mot kompetensbevis (där du vid godkänd validering får ett certifikat) för yrkesrollerna fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetstekniker och fastighetsförvaltare.

 

Till toppen