Logo

Diplomerad Byggprojektledare

10 kursdagar

Diplomerad byggprojektledare är en kvalificerad utbildning som är anpassad för din roll som projektledare i ett byggprojekt. Utbildningen för byggprojektledare är helt unik i sitt slag och passar vare sig du arbetar i små eller stora projekt. 

Under utbildningen lär du dig metoder och verktyg för att driva dina projekt mer effektivt inom bygg. Efter utbildningen kommer du att ha en ökad förståelse för byggprocessen och du blir säkrare i ditt sätt att leda. Här får du även möjlighet att utöka ditt nätverk och knyta nya kontakter för framtiden. 

Att leda och kommunicera på rätt sätt som byggprojektledare är en viktigt framgångsfaktor när du ska styra gruppen och projektet. En bra ledare skapar också goda relationer till alla intressenter. Under kursen lär du dig även att utnyttja dina resurser för att uppnå tidsplaner, ekonomiska mål och kvalitetsmål. En duktig projektledare inom bygg gör stor skillnad – ekonomiskt, kvalitetsmässigt och mer effektivt!

För den här utbildningen har vi samlat ledande föreläsare med stor kunskap som är verksamma inom sina respektive områden. Diplomerad byggprojektledare är en unik utbildning för framtidens projektledare inom bygg!

Utbildningens innehåll

Vi startar projektet

 • Tidiga skeden
 • Översikt av standardavtal och upphandling
 • Beställarens ekonomi

Ledarskap, vägen till ett lyckat projekt

 • Ledarskap – projektpsykologi
 • Ledarskap – coachande ledarskap

Riskhantering och projektledning i vardagen

 • Riskanalys
 • Projektledarens roll

Projektledning i vardagen - från teori till praktik

 • Projektledning i vardagen
 • Roll och process

Kommunikation – ditt viktigast verktyg

 • Kommunikationsplanering i projekt
 • Att leda projektkulturen
 • Förhandlingar i samhällsbyggandet

Kursens mål

 • Lära dig metoder och verktyg för att som projektledare inom bygg kunna driva dina projekt effektivt och med självinsikt.
 • Lära dig att möta de krav och förväntningar som ställ på dig. Du får med dig "recept" på hur du implementerar dina idéer för att nå utsatta mål och för att bli en framgångsrik projektledare.
 • Kunna leda och kommunicera på rätt sätt – en viktig framgångsfaktor när du ska styra en grupp och ett projekt. Detta skapar dessutom goda relationer till alla intressenter.
 • Lära dig samordna och förvalta dina resurser för att uppnå tidsplaner, ekonomiska mål och kvalitetsmål.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Ia Odell Balkeståhl
Ia Odell Balkeståhl Projektledare, Bällstaudde Projektutveckling

"Det var en fantastisk kurs som gett mig rätt kompetens i mitt arbete som projektledare."

Erika Eriksson
Erika Eriksson Projektledare, Familjebostäder

”Utbildningen upplevs som mycket givande och många olika verktyg att fånga in i sitt dagliga arbete. Utbildningen fångar in viktiga skeden ur ett projekt med ett projektledarperspektiv kopplat till byggprocessen.” ​

Föreläsare

Mikael Reijer
Mikael Reijer Mikael Reijer AB

Mikael Reijer har en examen från Handelshögskolan i Stockholm inom ledarskap, fastighets- och företagsekonomi. Han har erfarenhet att leda och utveckla privata och kommunala fastighetsbolag med stora framgångar. Han har bland annat innehaft roller som teknisk chef, avdelningschef, global projektspecialist, projektchef och vd i flertalet fastighets- och samhällsbyggnadsbolag. Mikael är föreläsare och utbildare sedan 2016 i ledarskap, fastighetsekonomi, projektledning och affärsmannaskap. Han projektleder idag stora samhällsbyggnadsprojekt i Danderyd, Stockholm och år 2020 blev han nominerad som en av tre finalister av COWI till årets projektledare inom samhällsbyggnad.​

Henrik Szentes
Henrik Szentes STRABILITY

Henrik är företagare och forskare fokuserad på projektorganisationer. Henrik är civilingenjör från Chalmers (Väg och vatten) och efter drygt 15 år i olika ledarroller startade han eget konsultbolag inriktat mot riskhantering och projektstyrning. Samtidigt påbörjades doktorandstudier på Luleå Tekniska Universitet på halvtid, och 2016 försvarade Henrik sin doktorsavhandling kring ledarskapsrelaterade spänningar och paradoxer i stora byggprojekt. Henrik är idag en uppskattad föreläsare, moderator och rådgivare.

Göran Cars
Göran Cars Kungliga Tekniska Högskolan

Göran är professor i samhällsplanering på KTH. Han är dessutom huvudansvarig för den planerade stadsomvandlingen av Kiruna, ett unikt projekt där en hel stad ska flyttas.

Max Rapp Ricciardi
Max Rapp Ricciardi filosofie doktor i organisationspsykologi

Max har stor erfarenhet av att arbeta med professionella projektledare och projektmedarbetare i byggbranschen. Han är en uppskattad föreläsare vars samarbete med BFAB sträcker sig många år tillbaka.

Lars Tapper
Lars Tapper HABEO Konsult

Lars är certifierad projektledare PMP och har bl a arbetat som projektchef på Nya Karolinska och på Ersta diakonisällskap. Han är en uppskattad och erfaren föreläsare.

Program

Block 1 - Vi startar projektet

Det inledande blocket ger dig en introduktion till kursen och rollen som projektledare. Vi startar med tidiga skeden och ett spännande stadsbyggnadsprojekt. Vi hinner även med grunderna i fastighetsekonomi samt entreprenadjuridik.

Block 2 - Ledarskap, vägen till ett lyckat projekt

I block 2 fördjupar vi oss i ledarskapets roll och utmaningar. Att leda byggprojekt innebär att man tar på sig en krävande och utmanande roll. Ett antal olika intressenter måste hanteras vars intressen många gånger skiljer sig åt. Frågan är också om du vill agera som chef eller ledare.

Block 3 - Riskhantering, mål och kvalitet

Block 3 startar med en dag Riskhantering – en språngbräda till nya möjligheter. Ett spännande och nyttigt avsnitt. Därefter kör vi igång med projektledarrollen – samordning och omfattning.

Block 4 - Styrning av tid och ekonomi i projektet

I block 4 går vi igenom Projektledning i praktiken om de förutsättningar som du i din roll som projektledare fått. De gäller att komma i mål såväl tidsmässigt som kvalitetsmässigt. Förseningar och fördyringar kan faktiskt bero på orealistiska uppskattningar och beräkningar. Som byggprojektledare måste du kunna väga värde mot nytta. Med ekonomistyrning får du inte bara god kontroll över ekonomin. Du kan också snabbt sätta in rätt åtgärder för att styra projektet mot målet.

Block 5 - Kommunikation, kultur och förhandling – dina viktigaste verktyg

I det sista blocket får du öva på din personliga kommunikation och även lära dig kommunikationsplanering. En effektiv samordning av intern och extern kommunikation kan inte bara vinna dig tid, utan också öka byggprojektets lönsamhet. Vi avslutar med avsnittet om Att Leda projektkulturen samt ett förhandlingsspel.

10 kursdagar 74 000 kr exkl. moms
 • sollentuna Bergendal
 • Start 21 feb 2023, 09:30
 • Slut 14 jun 2023, 16:00
 • Boka

Pris och Villkor

Kostnad för kost och eventuell logi tillkommer.

Allmänna villkor >

Datum

Block 1: 21-22 februari 2023
Block 2: 14-15 mars 2023
Block 3: 12-13 april 2023
Block 4: 9-10 maj 2023
Block 5: 13-14 juni 2023

Vem är kursen för

Kurserna i utbildningen passar dig som jobbat något år i byggbranschen och som är eller är på väg in i rollen som byggprojektledare.

Övrig information

Utbildningen Diplomerad byggprojektledare utförs under totalt 10 dagar och är uppdelad på fem tillfällen. Detta gör att du får bra möjlighet att lära dig det kursen kräver. Du får även tid till reflektion mellan blocken. Efter sista blocket får du ett intyg som visar att du gått utbildningen. Om du väljer att skriva det frivilliga provet i slutet på utbildningen och klarar godkänt får du även ett diplom. 

Utbildningen är förlagd till en konferensanläggning med möjlighet till övernattning. 

Datum

sollentuna, 21 feb 2023 - 14 jun 2023

Pris

74 000 kr exkl. moms

Till toppen