Logo

Diplomerad Byggprojektledare

10 kursdagar

En kvalificerad utbildning som är anpassad till din roll som projektledare i ett byggprojekt och därför unik i sitt slag. Vare sig du arbetar i små eller stora projekt så får du lära dig metoder och verktyg för att driva dina projekt effektivt. Efter kursen har du koll på hela processen. Du blir säkrare i ditt sätt att leda och får ett nätverk som du kan ha nytta av länge.

Att leda och kommunicera på rätt sätt är en viktig framgångsfaktor när du ska styra gruppen och projektet och skapar dessutom goda relationer till alla intressenter. Du lär dig också att samordna och förvalta dina resurser för att uppnå tidsplaner, ekonomiska mål och kvalitetsmål. En duktig projektledare gör stor skillnad; ekonomiskt, kvalitetsmässigt och mer effektivt!

Vi har samlat ledande föreläsare, verksamma inom sina respektive områden för att skapa en unik utbildning för framtidens byggprojektledare.

Innehåll i kurs

Vi startar projektet

 • Tidiga skeden
 • Översikt av standardavtal och upphandling
 • Beställarens ekonomi

Ledarskap, vägen till ett lyckat projekt

 • Ledarskap – projektpsykologi
 • Ledarskap – coachande ledarskap

Riskhantering och projektledning i vardagen

 • Riskanalys
 • Projektledarens roll

Projektledning i vardagen - från teori till praktik

 • Projektledning i vardagen
 • Roll och process

Kommunikation – ditt viktigast verktyg

 • Kommunikationsplanering i projekt
 • Att leda projektkulturen
 • Förhandlingar i samhällsbyggandet

Kursens mål

 • Lära dig metoder och verktyg för att driva dina projekt effektivt och med självinsikt.
 • Lära dig möta de krav och förväntningar som ställs på dig och du får med dig "recept" på hur du implementerar dina idéer föratt nå utsatta mål för att bli en framgångsrik projektledare.
 • Att du ska kunna leda och kommunicera på rätt sätt, vilket är en viktig framgångsfaktor när du ska styra gruppen och projektet. Skapar dessutom goda relationer till alla intressenter.
 • Du lär dig att samordna och förvalta dina resurser för att uppnå tidsplaner, ekonomiska mål och kvalitetsmål.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Ia Odell Balkeståhl
Ia Odell Balkeståhl Projektledare, Bällstaudde Projektutveckling

"Det var en fantastisk kurs som gett mig rätt kompetens i mitt arbete som projektledare."

Erika Eriksson
Erika Eriksson Projektledare, Familjebostäder

”Utbildningen upplevs som mycket givande och många olika verktyg att fånga in i sitt dagliga arbete. Utbildningen fångar in viktiga skeden ur ett projekt med ett projektledarperspektiv kopplat till byggprocessen.” ​

Föreläsare

Mikael Reijer
Mikael Reijer Mikael Reijer AB

Mikael Reijer har en examen från Handelshögskolan i Stockholm inom ledarskap, fastighets- och företagsekonomi. Han har erfarenhet att leda och utveckla privata och kommunala fastighetsbolag med stora framgångar. Han har bland annat innehaft roller som teknisk chef, avdelningschef, global projektspecialist, projektchef och vd i flertalet fastighets- och samhällsbyggnadsbolag. Mikael är föreläsare och utbildare sedan 2016 i ledarskap, fastighetsekonomi, projektledning och affärsmannaskap. Han projektleder idag stora samhällsbyggnadsprojekt i Danderyd, Stockholm och år 2020 blev han nominerad som en av tre finalister av COWI till årets projektledare inom samhällsbyggnad.​

Henrik Szentes
Henrik Szentes STRABILITY

Henrik är företagare och forskare fokuserad på projektorganisationer. Henrik är civilingenjör från Chalmers (Väg och vatten) och efter drygt 15 år i olika ledarroller startade han eget konsultbolag inriktat mot riskhantering och projektstyrning. Samtidigt påbörjades doktorandstudier på Luleå Tekniska Universitet på halvtid, och 2016 försvarade Henrik sin doktorsavhandling kring ledarskapsrelaterade spänningar och paradoxer i stora byggprojekt. Henrik är idag en uppskattad föreläsare, moderator och rådgivare.

Göran Cars
Göran Cars Kungliga Tekniska Högskolan

Göran är professor i samhällsplanering på KTH. Han är dessutom huvudansvarig för den planerade stadsomvandlingen av Kiruna, ett unikt projekt där en hel stad ska flyttas.

Max Rapp Ricciardi
Max Rapp Ricciardi filosofie doktor i organisationspsykologi

Max har stor erfarenhet av att arbeta med professionella projektledare och projektmedarbetare i byggbranschen. Han är en uppskattad föreläsare vars samarbete med BFAB sträcker sig många år tillbaka.

Lars Tapper
Lars Tapper HABEO Konsult

Lars är certifierad projektledare PMP och har bl a arbetat som projektchef på Nya Karolinska och på Ersta diakonisällskap. Han är en uppskattad och erfaren föreläsare.

Program

Block 1 - Vi startar projektet

Det inledande blocket ger dig en introduktion till kursen och rollen som projektledare. Vi startar med tidiga skeden och ett spännande stadsbyggnadsprojekt. Vi hinner även med grunderna i fastighetsekonomi samt entreprenadjuridik.

Block 2 - Ledarskap, vägen till ett lyckat projekt

I block 2 fördjupar vi oss i ledarskapets roll och utmaningar. Att leda byggprojekt innebär att man tar på sig en krävande och utmanande roll. Ett antal olika intressenter måste hanteras vars intressen många gånger skiljer sig åt. Frågan är också om du vill agera som chef eller ledare.

Block 3 - Riskhantering, mål och kvalitet

Block 3 startar med en dag Riskhantering – en språngbräda till nya möjligheter. Ett spännande och nyttigt avsnitt. Därefter kör vi igång med projektledarrollen – samordning och omfattning.

Block 4 - Styrning av tid och ekonomi i projektet

I block 4 går vi igenom Projektledning i praktiken om de förutsättningar som du i din roll som projektledare fått. De gäller att komma i mål såväl tidsmässigt som kvalitetsmässigt. Förseningar och fördyringar kan faktiskt bero på orealistiska uppskattningar och beräkningar. Som byggprojektledare måste du kunna väga värde mot nytta. Med ekonomistyrning får du inte bara god kontroll över ekonomin. Du kan också snabbt sätta in rätt åtgärder för att styra projektet mot målet.

Block 5 - Kommunikation, kultur och förhandling – dina viktigaste verktyg

I det sista blocket får du öva på din personliga kommunikation och även lära dig kommunikationsplanering. En effektiv samordning av intern och extern kommunikation kan inte bara vinna dig tid, utan också öka byggprojektets lönsamhet. Vi avslutar med avsnittet om Att Leda projektkulturen samt ett förhandlingsspel.

10 kursdagar 74 000 kr exkl. moms
 • sollentuna Bergendal
 • Start 30 aug 2022, 09:30
 • Slut 15 dec 2022, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kostnad för kost och eventuell logi tillkommer.

Allmänna villkor >

Datum

Block 1: 30-31 augusti 2022
Block 2: 27-28 september 2022
Block 3: 19-20 oktober 2022
Block 4: 16-17 november 2022
Block 5: 14-15 december 2022

Vem är kursen för

Du som jobbat något år i byggbranschen och är eller är på väg in i rollen som projektledare.

Övrig information

Utbildningen omfattar totalt 10 dagar, uppdelade på fem tillfällen för bästa inlärning och tid för reflektion mellan de olika blocken. Den är förlagd till en konferensanläggning med möjlighet till övernattning. Efter genomförd utbildning och godkänd tentamen kan du byta ut ditt kursintyg mot ett diplom.

Datum

sollentuna, 30 aug 2022 - 15 dec 2022

Pris

74 000 kr exkl. moms

Till toppen