Kursens mål

Du ska kunna ta ett större ansvar för ditt företags AFF-avtal genom att få förståelse för hur avtalen är uppbyggda och kunna tolka det som står i dem.

Innehåll i kurs

Grunderna i ABFF t.ex.

- Vad är ABFF och när används den?
- Hur är AFF-avtal uppbyggda och vad är bra att känna till om strukturen?
- Hur hittar jag information och hur ska jag tolka AFF-avtal?

Praktiska övningar för att lära sig hitta, sätta sig in i och tolka avtalstexten.

Summering och frågestund.