Logo

Undvik dyra misstag med en djupare förståelse för fastighetsmoms

Britta Nordström, Tellus Tax

Britta Nordström

Tack vare kontakten med en stor bredd av medarbetare på fastighetsbolag i rollen som skatterådgivare vet Britta Nordström, föreläsare för kursen Fastighetsmoms, hur ökad kunskap kan underlätta för organisationen. Men vilka är de vanligaste utmaningarna och vad tjänar organisationen på att bygga på kunskapen kring ämnet? Det och flera andra vanliga funderingar svarar Britta på i den här artikeln.

Hjälper fastighetsbolagen att navigera bland momsfrågor

2021 startade Britta upp skattekonsultbolaget Tellus Tax tillsammans med tidigare kollegor.

– Många av Tellus Tax kunder är fastighetsbolag som vi hjälper med bland annat moms-, inkomstskatt- och fastighetstaxeringsfrågor, såväl som transaktioner och rättsprocesser. Men vi har såklart även kunder från andra branscher, berättar Britta.

När BFAB erbjuder tvådagarskursen Fastighetsmoms är det Britta Nordström som engagerat står framför deltagarna. Hon föreläser även inom samma ämnesområde i ekonomiblocket under utbildningen Diplomerad fastighetsförvaltare. Brittas kollegor Ida Gabre Brånby och Ida Westgren från Tellus Tax föreläser också under Diplomerad fastighetsförvaltare. Då Britta pratar fastighetsmoms föreläser Ida och Ida om fastighetsskatt.

Hur hamnade du i rollen som föreläsare?

– Det föll sig naturligt redan tidigt i karriären att dela med mig av min kunskap till andra. Jag fick snabbt förfrågningar om att hålla i kurser genom min tidigare arbetsgivare. Det skapade ringar på vattnet och ledde till att jag så småningom började föreläsa.

Vilka är de vanligaste utmaningarna du upplever gällande momsfrågan?

– Utifrån rollen som skatterådgivare är en av utmaningarna, men även en av de delarna som är rolig, att förklara juridiken pedagogiskt för kunden eller kursdeltagarna. Jag ska erkänna att det är väldigt få som säger ”åh vad roligt med moms!” vid kursstart. Men mitt mål är att ge en pedagogisk och intressant kursupplevelse. Om jag dessutom kan få några deltagare att tycka det är kul att ge dem en djupare förståelse varför fastighetsmoms är så viktigt – då känns det som jag lyckats!

När det kommer till kunderna berättar Britta att det inte är ovanligt att man inom fastighetsbolag tror att det räcker att ekonomiavdelningen har koll på fastighetsmomsen. Men Britta menar att när vissa saker når ekonomiavdelningen är det redan för sent. Felen eller missförstånden kan börja redan vid projektstart, men även under själva projektets gång eller när ett avtal skrivs.

– Inte sällan brister kommunikationen mellan de olika avdelningarna. Det medför konsekvenser som hade kunnat förhindrats om flera personer internt hade haft kunskap inom momsfrågorna. Ekonomiavdelningen behöver få information om vad som sker redan i ett tidigt skede för att kunna förklara varför medarbetarna exempelvis inte kan formulera ett hyresavtal på ett visst sätt eller för att hjälpa till att beräkna hur mycket moms som kan dras av i ett visst projekt.

Vad kan organisationerna tjäna på att ha koll på sin moms?

– När fastighetsbolaget har bra koll på momsen blir det enklare att planera i förväg och se vilka kostnader som kan minskas. I grunden är till exempel fastighetsuthyrning en momsfri verksamhet, det vill säga att man inte kan göra avdrag för momsen på inköpen.

– För lokaluthyrningen finns det under vissa förutsättningar en möjlighet att ”frivilligt” välja att ha moms på hyran. Man skapar då en avdragsrätt för moms på inköpen och sänker på så sätt kostnaderna för fastighetsbolaget. Men det är lätt att missa vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kunna tillämpa ”frivillig beskattning” samt att vara vaksam på vid vilken tidpunkt avdrag för moms kan ske eller om investeringsmoms måste justeras. Fel som kan leda till skattetillägg på upp till 20 procent samt eventuell kostnadsränta om Skatteverket upptäcker momsfelaktigheter vid en granskning. Dessutom kan det vara bra att veta att Skatteverket har rätt att se över momsredovisningen upp till sex år bakåt i tiden…

Britta berättar vidare att det även kan vara obligatorisk momsplikt som gäller, t.ex. om hyresgästen betalar för el efter särskild förbrukning. Så det gäller att kunna navigera rätt vid prissättning och hantering av avdrag för moms.

– Vid momsplikt är det viktigt att prissätta korrekt från början, så att kunden betalar ett pris som ger den intäkt bolaget har räknat med att få. Om man tror att det är momsfritt och avtalat pris inte ger utrymme för att moms i efterhand kan tas ut måste bolaget ta 20 procent av sina intäkter och redovisa in som moms till Skatteverket.

Varför är det viktigt att fördjupa sina kunskaper inom fastighetsmoms?

– Reglerna är rätt krångliga att förstå. Men om du lär dig dem är belöningen att du kan ta bättre långsiktiga och affärsmässiga beslut. När man höjer kunskapsnivån hos personer som tidigare saknade kunskap om moms och dess konsekvenser skapas dessutom avsevärt bättre förutsättningar för en tydligare internkommunikation mellan berörda avdelningar samt i förlängningen minskade kostnader för fastighetsbolaget.

Vilken funktion fyller blocket/kursen i utbildningen Diplomerad fastighetsförvaltare?

– Meningen är inte att alla som går kursen ska bli momsexperter. Målet är att deltagarna ska kunna se eventuella ekonomiskt kopplade varningssignaler i tid och få en förståelse för att fastighetsmomsen är en av de svåraste områdena inom skatteområden i stort. Ämnet är komplext och det är lätt att göra fel. Därför är det viktigt att ha rätt verktyg för att veta hur man planerar för att ta med momsen redan vid projektstart.


Kursen Fastighetsmoms riktar sig mot personer som arbetar på ett fastighetsföretag med ekonomifrågor, ny- och ombyggnader samt uthyrning, oavsett om det är i privat eller offentligt sektor. Den passar både dig som har grundläggande kunskaper om fastighetsmoms och dig som har större erfarenhet, men som vill hålla dig uppdaterad. En bra bredd, helt enkelt!

Vill du veta mer om kursen och hur den kan stärka er organisation? Då är du välkommen att kontakta Utbildningsansvarig Bygg & Fastighet Karin Stening på karin.stening@bfab.se alt. 076-540 07 22.

Till toppen