Logo

Temadag Återbruk: Tove Malmqvist Stigell berättar om forskningsprojektet ReCreate

Tove Malmqvist Stigell

Inte sällan hör man branschfolk referera till att det minsann är dyrt och jobbigt att återbruka. Men måste det vara så? Vi tror inte det! Därför bjuder vi in till årets temadag där du har möjlighet att lyssna till flera inspirerande föreläsare inom ämnet återbruk.

ReCreate är ett EU-finansierat forskningsprojekt fokuserat på demontering och återanvändning av prefabricerade betongelement. Tove Malmqvist är seniorforskare och docent på institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), KTH är en av föreläsarna på plats. Hon kommer att förklara hur projektet driver mot cirkulärt byggande genom att undersöka de systemförändringar som behövs i hela byggsektorn.

Varför är det viktig att ha koll på återbruk?

– Byggandet orsakar mycket klimatpåverkan, framför allt till följd av att producera material. Återbruk av byggdelar, komponenter och produkter är därför en viktig klimatstrategi när byggsektorn ska göra sin omställning. Dessutom är det ett sätt för sektorn att indirekt minska negativ påverkan på ekosystem till följd av uttag av jungfruliga naturresurser.

Vad är de vanligaste problemen inom återbruk?

– Det finns många hinder som vi tillsammans nu behöver jobba för att överbrygga. Exempel på viktiga frågor är att få till affärsmodeller som stödjer tillgång till rätt produkter vid rätt tidpunkt, ökad kunskap om demonteringsmetoder och spårning av data om komponenter som ska kunna återbrukas, samt ett förändrat synsätt hos alla aktörer i värdekedjan att material i en gammal byggnad kan utgöra resurser och är inte nödvändigtvis att betrakta som avfall.

Finns det några spännande nyheter att berätta om inom återbruk?

– Från att marknadsplatser kommit i gång för återbruk av inredningsprodukter, möbler, etc. ökar intresset nu för att bygga kunskap om hur stora byggdelar, såsom prefabricerade betongelement, ska kunna återbrukas i större skala. Detta studeras bland annat inom EU-projektet ReCreate som jag kommer att berätta mer om.


Louise Holmstedt är en annan intressant föreläsare som kommer finnas på plats. Hon kommer bl.a. ge en introduktion till återbruk av installationer och en överblick till hur man kommer i gång med återbruket av dessa typer av produkter. Vi kommer även ha nöjet att få lyssna till Lundbergs fastigheter som kommer att föreläsa om sitt första återbruksprojekt i en bostadslägenhet i Norrköping med höga återbruksmål.

Programmet uppdateras löpande. Här kan du säkra din plats och läsa mer om föreläsarna.

Till toppen