Logo

Temadag Återbruk: Lundbergs föreläser om återbruksprojektet med oväntat slående resultat

Under årets temadag den 15 november kommer en representant för Lundbergs fastigheter föreläsa om sitt första återbruksprojekt i en bostadslägenhet i Norrköping med höga återbruksmål. Du kommer bl.a. få ta del av hur projektet genomfördes, projektprocessen och det slående resultatet.

Självklart kommer du även ha möjlighet att lyssna till en bredd av andra spännande projekt!

Hösten 2021 genomförde Lundbergs Fastigheter sitt första återbruksprojekt i en bostadslägenhet i Norrköping med målet att återbruka i så hög grad som möjligt. Resultatet var slående ur både ekonomiskt och utsläppsmässigt perspektiv och har även påverkat bolagets fortsatta arbete med återbruk.

Vi bad Julia Norén från Lundbergs om några spaningar inom temat:

Varför är det viktig att ha koll på återbruk?

–  Ett ökat, systematiserat återbruk är en nyckelstrategi för bygg-och fastighetsbolag att minska utsläppen från nybyggnationer och renoveringar och kan ge bättre lönsamhet, speciellt i tider med skenande materialkostnader. Det kräver samverkan mellan aktörer så kunskap om återbruk är även en konkurrensfördel för alla som är verksamma inom bygg-och fastighetsbranschen. Det är enda vägen framåt helt enkelt.

Vad är de vanligaste problemen inom återbruk?

–  Bristen på infrastruktur och aktörer för att skala upp och öka takten på återbruket i bygg-och fastighetsbranschen. Det behövs bland annat marknadsplatser, logistik-och lagerlösningar och kunskap om demontering och hur garantier ska hanteras. Tidsaspekten kan också vara en problematisk faktor.

Finns det några spännande nyheter att berätta om inom återbruk?

–  Det händer massor överallt vilket är mycket glädjande. Hos oss testar vi just nu en tjänst som ska hjälpa våra förvaltningar att effektivisera och förenkla återbruket. Genom att kunna materialinventera och samla våra produkter och material i ett digitalt bibliotek får vi bättre överblick av vad vi har i våra fastigheter och då kan man bättre projektera med återbruk. Här möter hållbarhet och digitaliseringen varandra på ett inspirerande sätt.​


Tove Malmqvist Stigell är en annan intressant föreläsare som kommer finnas på plats. Hon kommer att förklara hur projektet driver mot cirkulärt byggande genom att undersöka de systemförändringar som behövs i hela byggsektorn.​ Vi kommer även ha nöjet att få lyssna till Per Höglin när han presenterar Kv Hugin, ett ROT-projekt där stor andel återbrukade produkter kommer att nyttjas.

Programmet uppdateras löpande. Här kan du säkra din plats och läsa mer om föreläsarna.

Till toppen