Logo

Temadag Återbruk – En dag i hållbarhetens tecken

Intresset för att bygga och renovera hållbart ökar samtidigt som utmaningarna, i takt med den oro som råder i vår omvärld, blir större och vi ser en alltmer begränsad tillgång till nytt material.

För att skapa en sund, attraktiv och hållbar bygg- och fastighetsbransch är återbruk ett steg i rätt riktning. Därför har vi, tillsammans med kunniga branschpersoner, skapat temadag Återbruk som går av stapeln den 15 november för att sprida kunskap och inspireras av personer och projekt som på olika sätt jobbat med återbruk.

Elin Salomonsson

Elin vill pusha branschen att bli mer hållbar

Elin Salomonsson är civilingenjören som tidigt intresserade sig för hållbarhetsfrågor. Med över 10 års erfarenhet som miljö- och hållbarhetskonsult brinner hon för att pusha bygg- och fastighetsbranschen till att bli mer hållbar. Idag är Elin byggprojektledare på CondoConsult AB där hon enligt henne själv ständigt ”har hållbarhet framför ögonen”. Elin är också moderator för premiären av BFAB:s temadag Återbruk.

– Den här temadagen kommer bli en bra bas för de som vill fokusera på hållbarhetsfrågan med fokus på återbruksperspektivet. Den som deltar kommer få höra om projekt som jobbat med återbruk på olika sätt och tips på hur man kan jobba med återbruk i sin vardag, säger Elin.

Vad är bakgrunden till temadagen?

– Mina kollegor Sara Tyberg och Peter Ljungqvist har bägge föreläst genom BFAB vid flera tillfällen. Samtidigt har det de senaste åren hänt en hel del på lagstiftningssidan gällande hållbarhet. Genom att vi på CondoConsult redan hade en etablerad relation med BFAB föll det sig naturligt att vi startade en dialog om vad som händer i branschen generellt rörande hållbarhet och kopplat till denna lagstiftning, samt hur man kan ta sig an detta stora område. Vi landade i att återbruk är mycket spännande samtidigt som det blir ett sätt att också begränsa sig ämnesmässigt i ett mycket brett begrepp.

Elin fortsätter:

– Det finns många spännande projekt som jobbat med återbruk, både stora och små. Samtidigt ser vi att allt fler fastighetsägare och byggherrar funderar kring återbruk och cirkularitet, rörande arbetssätt och hur man kan ta sig an detta ämne. Vi landade i att vi ville samla bygg- och fastighetsbranschen under en temadag för att sprida mer kunskap om återbruk genom att visa på vad andra har gjort. Vi vill tillsammans med föreläsarna under temadagen höja kunskapsnivån och samtidigt sprida inspiration.

Vad kan deltagarna förvänta sig att få med från temadagen

– Hållbarhetsfrågan är en viktigt nyckel för branschen, men utifrån hur omvärlden förändras med svårigheter i materielleveranser och prisökningar så har frågan fått en ny dimension. Frågan kring hur vi värdesätter våra befintliga resurser har också fått en ny infallsvinkel. Under den här dagen tar vi upp frågor som ”vad är det vi faktiskt menar när vi säger återbruk?” och ” vad innebär det för mig i min yrkesroll?”. Publiken kommer även få mycket inspiration från branschpersoner som aktivt arbetat med återbruk på olika sätt. Vi hoppas kunna belysa hur man kan jobba med återbruk i olika projektskeden, och även koppla det till digitalisering.

Vad ser du själv mest fram emot?

– Det ska bli superkul att få hänge mig åt temat återbruk en hel dag! Jag ser verkligen fram emot att inspireras av de olika projekten som kommer presenteras och att diskutera och klura kring hållbarhetsfrågan generellt, och återbruk i synnerhet. Och som alltid post-corona: att få ses på riktigt!


Under Temadag Återbruk återanvänder vi, med gedigen erfarenhet av att projektleda temadagar, ett vinnande koncept och erbjuder en innehållsrik heldag med de mest initierade talarna inom sitt gebit.

Till toppen