Logo

Så lyckades Borås bli bäst i Europa på tillgänglighet

Access City Award tilldelades Borås år 2015. Det är ett pris som delas ut av EU-kommisionen till större städer i Europa som målmedvetet och tydligt arbetar för att städerna ska bli tillgängliga för alla. Lena Mellbladh, tillgänglighetskonsulent på Borås stad, berättar på Tillgänglighetsdagen 2018 hur Borås arbetar med tillgänglighet. Vi har ställt tre korta frågor till Lena.

Lena om tillgänglighet

Lena Mellbladh

Vad är största utmaningen i din roll som Tillgänglighetskonsulent på Borås Stad?

Det är många frågor att hantera,  ibland känns det som om man borde vara fler som arbetar enbart med detta. Annars är det nog de attityder som jag ibland möter, ”vi har ingen som behöver någon anpassning idag, så vi kanske kan ”anpassa” senare”.

Vilka frågor tror du kommer att vara viktiga inom tillgänglighetsområdet i framtiden?

Jag måste återigen svara attityder och förståelse för olikheter i ett ”vitt” begrepp, men självklart också att vi har uthållighet i arbetet. Det är också viktigt att se helheten och att inte någon grupp ställs mot någon annan.

Vad inom tillgänglighet skulle du vilja jobba mer med inom Borås Stad i framtiden?

Vi tog beslutet att börja arbetet med fokus på den fysiska tillgängligheten för att det vi gjorde skulle vara synligt. Att vi också måste uppmärksamma de dolda funktionsnedsättningarna har hela tiden varit självklart. Nu när vi kommit så långt i den fysiska tillgängligheten är det dags att inkludera även dessa. Detta gäller både vid möjlighet till arbete, rätt förutsättningar i skolan och också efter man gått ur skolan.


Här kan du läsa mer om våra kurser inom tillgänglighet.

Till toppen