Logo

Temadag Återbruk: Louise Holmstedt föreläser om återbruk av installationer

Louise Holmstedt

Du har väl skrivit upp den 15 november i kalendern? Om inte, så är det dags att boka in årets temadag!

BFAB har tillsammans med kunniga branschpersoner, inrättat temadagen för att sprida kunskap och tillsammans få inspiration av personer och projekt som på olika sätt arbetar med återbruk.

Louise Holmstedt, hållbarhetsansvarig för Bengt Dahlgrenkoncernen, är en av föreläsarna. Louise kommer bl.a. ge en introduktion till återbruk av installationer och en överblick till hur man kommer i gång med återbruket av dessa typer av produkter.

Vad mer kommer du att berätta om?

– Vi kommer titta närmare på vilka produkter som är lämpliga, vad man generellt behöver tänkta på och vilka utmaningar och sekundäreffekter kan man stöta på. Förhoppningen är att inspirera och sprida kunskap så att fler vågar och kan börja återbruka installationer.

Varför är det viktig att ha koll på återbruk?

– Vi måste börja värdera resurser som vi tar ut från naturen högre, framför allt i vår resursintensiva bransch. Återbruk är ett sätt att göra det på och se till att produkter och material verkligen nyttjas till fullo.

Vad är de vanligaste problemen inom ämnesområdet?

– Ofta är det att komma i gång och att lägga ambitionsnivån rätt. Är målet för högt finns risken att det blir för svårt. Allt som återbrukas är bättre än inget så sätt lagom tuffa mål för projekten och bygg på så sätt kunskap.

Finns det några spännande nyheter att berätta om inom återbruk?

–  Kanske ingen specifik nyhet men hela området är ju spännande just nu! Återbruksfrågan mognar mer och mer och det känns som att branschen och marknaden börjar bli  redo för att våga satsa i större utsträckning.


Tove Malmqvist Stigell är en annan intressant föreläsare som kommer finnas på plats. Hon kommer att förklara hur projektet driver mot cirkulärt byggande genom att undersöka de systemförändringar som behövs i hela byggsektorn.​ Vi kommer även ha nöjet att få lyssna till Lundbergs fastigheter som kommer att föreläsa om sitt första återbruksprojekt i en bostadslägenhet i Norrköping med höga återbruksmål.

Programmet uppdateras löpande. Här kan du säkra din plats och läsa mer om föreläsarna.

Till toppen