Logo

Forsen om kontinuerlig kompetensutveckling

Caroline Redare, HR-chef, Forsen

Forsen är specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning inom framför allt hus, anläggning och bostad. Dessutom är de något av experter på delad entreprenad, Construction Management. De lägger stor vikt vid att ha en bra mix av engagerade medarbetare, som alla är delaktiga för att nå uppsatta mål. En viktig del i det är att man ser till att medarbetarna kontinuerligt kompetensutvecklas. 2018 (likväl som 2015, 2016 och 2017) fick Forsen återigen en bekräftelse på en framgångsrik HR-strategi, då Forsen utnämndes till en av Sveriges bästa arbetsplatser av Great Place to Work Institute.

Forsen har 180 anställda och under årens lopp har BFAB haft förmånen att träffa de flesta. Vi säger hej till Caroline Redare, HR-chef på Forsen. 

Hej Caroline, hur ser du på arbetsgivarens ansvar för medarbetarnas kontinuerliga kompetensutveckling?

Jag ser det egentligen som ett delat ansvar där både vi som arbetsgivare, men också individen själv, säkerställer att medarbetarna utvecklas kontinuerligt. Det sker naturligtvis inte bara via skolbänken utan även i väldigt stor utsträckning i det dagliga arbetet ute i våra projekt. Det är också affärskritiskt att vi säkerställer att våra medarbetare hela tiden upprätthåller och vidareutvecklar sina kompetenser, eventuella certifieringar och i allmänhet är kunniga och pålästa inom sina respektive kompetensområden.

Hur har Forsen valt att arbeta med fort- och vidareutbildning?

Vi har sedan många år tillbaka en dedikerad resurs inom vårt HR-team som tar hand om det praktiska och samordnar centrala initiativ och större utbildningsbehov, där vi ju t.ex. samarbetar med er på BFAB.

I praktiken är det vid våra årliga utvecklingssamtal i januari som varje medarbetare, tillsammans med sin chef, lägger en individuell utbildningsplan för kommande år. Till stöd för den processen har vi tagit fram en utbildningskatalog som är anpassad efter vår verksamhet och våra konsulters behov. Detta är också kopplat till vår konsulttrappa, för att man enkelt ska kunna veta vilka teoretiska (och så klart även praktiska) krav vi har för att man ska kunna ta vidare steg i sin karriär på Forsen. Transparent, tydligt och enkelt!

På vilket sätt har BFAB kunnat bidra i er framgångsrika HR-strategi?

För vår del är det en styrka att vi har en dedikerad resurs och kontaktperson hos BFAB som nu efter alla dessa år känner oss väl och som kontinuerligt hjälper oss att ta fram skräddarsydda utbildningar efter våra önskemål och behov. Ni är också lyhörda och duktiga på att hitta bra föreläsare som passar oss.

Vilket råd skulle du vilja ge till andra företag som vill jobba mer strategiskt – och strukturerat - med vidareutbildning?

Själva hanteringen är ju ganska administrativt krävande i ett bolag av vår storlek, så det har varit avgörande att ha en resurs som tar hand om den biten, annars riskerar det att hamna långt ner på att-göra-listan för varje konsult.

Sen är vi noga med att budgetera för detta varje år – våra medarbetare ska veta och känna att resurserna finns och att vi vill att de prioriterar detta, både för sin egen utvecklings skull men också som sagt, för att det är affärskritiskt för oss som bolag.

Idag finns ju också väldigt mycket spännande digitala plattformar och nya trender inom utbildning, såsom Flipped Classroom, botar, VR, micro learning osv. så det finns ju också stora möjligheter att verkligen individanpassa metoderna för att det ska bli riktigt bra för alla.

Har du frågor till Caroline Redare?
Maila henne på: caroline.redare@forsen.com.


Vill ni också arbeta mer strategiskt med era medarbetarnas kontinuerliga kompetensutveckling?

BFAB har stor erfarenhet av att ta fram skräddarsydda utbildningar som passar ditt företags utgångsläge och målsättningar. Kontakta oss för att få veta mer.

Till toppen