Logo

CMF, Certifiering av Miljöinventerare – Fastigheter engagerar

Rikard Silverfur

CMF, Certifiering av Miljöinventerare – Fastigheter är en kravspecifikation för certifiering av miljöinventerare av fastigheter, som Fastighetsägarna Sverige ansvarar för. I början av sommaren höll Fastighetsägarna Sverige och SGBC (Sweden Green Building Council) ett gemensamt seminarium om miljöinventering av byggnader där frågan om vilka krav som ska ställas på en miljöbesiktning, rapporteringen och på den som genomför den lyftes.

En diskussion om CMF-certifieringens innehåll och behov av revideringar engagerade många. Vi har pratat med Rikard Silverfur på Fastighetsägarna, ansvarig för certifieringen.

Hej Rikard! Vad blir nästa steg i arbetet med att se över CMF-certifieringen?

Vi, Fastighetsägarna, som ansvarar för kravspecifikationen för CMF-certifiering, kommer dels att se över innehållet i kravspecifikationen och dels kommer vi titta på efterfrågan av certifieringen. Översynen kommer vi att göra i samråd med bland andra våra medlemmar, utbildningsaktörer, certifieringsorgan, branschorganisationer och andra intresserade.

Hur ser tidsplanen ut?

Arbetet är påbörjat. Först när vi identifierat omfattningen av revideringsbehovet kan vi sätta en tidsplan. Ambitionen är att göra en mindre uppdatering av kraven, men blir arbetet mer omfattande tar det såklart längre tid. Under 2019 hoppas vi att de nya kraven är på plats.

Vart vänder man sig om man vill vara med och påverka kommande revidering?

Det är till mig man hör av sig, rikard.silverfur@fastighetsagarna.se


Behöver du och ditt företag utbildning i miljöinventering? BFAB har sedan 1998 utbildat mer än 400 personer inom miljöinventering. Läs mer om utbildningen Miljöinventering av byggnader här.

Till toppen