Logo

Kunskap som hjälper dig att njuta av projektframgångarna

Vilka delar är det viktigast att ha koll på inom Boverkets byggregler (BBR)? Och är det enklare att driva ett litet projekt jämfört med ett större? Magdi Dobi är civilingenjör och arkitekt och arbetar inom bygg- och fastighetssektorn som konsult. Hon är även en av BFAB:s uppskattade föreläsare inom BBR och utbildningen Driva mindre byggprojekt med expertiskunskaper inom byggbranschens regelverk och avtalssystem.

I den här intervjun får du bland annat veta varför det är viktigt att hålla sig uppdaterad om BBR och vilka delar som är viktigast att ha koll på som projektledare.

Magdi Dobi

Varför är det viktigt att ha koll på BBR?

– BBR styr byggandet i Sverige. Med hjälp av dessa regler säkerställer samhället att det skapas byggnader som sätter människan i fokus genom att värna om säkerhet, hälsa, jämställdhet och hållbarhet. Människans omgivning och förutsättningar förändras ständigt och det avspeglas i regelverket. Därför är det viktigt att förstå BBR och uppdatera sina kunskap löpande.

Vad är på gång hos Boverket gällande BBR framöver?

– Just nu är en extra spännande förändring på gång! Boverket skriver på Möjligheternas byggregler som endast kommer att innehålla föreskrifter. Det kommer lämna ett ännu större spelutrymme för byggsektorn att skapa innovativa byggnader, vilka på ett kreativt och hållbart sätt kommer att bidra till människors välbefinnande.

Vilka delar skulle du säga är de viktigaste delarna att ha koll på inom BBR?

– Det viktigaste är att förstå hur BBR:s krav verkar och vad de har för syfte. Sedan är det givet att man ska följa upp kravens förändringar för att skapa korrekta bebyggelser.

Om vi går över till projektledningssidan, vilka delar skulle du säga är de viktigaste att ha koll på som projektledare?

– Alla delar kan vara viktiga. Konsten att driva små projekt är att kunna prioritera och minimera krångliga, byråkratiska processer som inte är målinriktade.

Vilken är den mest vanliga missuppfattningen inom byggbranschen kopplat till projektledning?

– Den vanligaste missuppfattningen är att det skulle vara mycket enklare att driva mindre projekt jämfört med att vara en ”riktig projektledare”. I själva verket är det precis tvärtom.

Kan du ge exempel på någon oväntad situation utifrån projektledarperspektivet som du har erfarenhet av?

– Den mest häpnadsväckande uppgiften som jag själv har bevittnat var vid en ombyggnad av ett forskningslabb. Projektledaren fick montera en extra bygghiss och ordna nattransporter för försöksdjuren vid tömning av institutionen då det fanns risk att djurrättsaktivister skulle agera.

Vilket är ditt avslutande tips till de som arbetar som projektledare inom mindre projekt?

– Gå på kursen! Förbered allt som går att förbereda innan ni sätter spaden i marken. Och njut av framfarten när projektet väl har kommit igång!

Magdi Dobi, ett riktigt BBR- och projektlednings-proffs!

Magdis pedagogiska färdigheter har utvecklats genom en tjugoårig erfarenhet som föreläsare på universitet och högskolor, bland annat KTH. Hon har tidigare medverkat i ett flertal statliga utredningar och varit ledamot i Boverkets Byggråd i över tio år. På uppdrag av Byggtjänst har hon även varit medförfattare till boken Bostadsbestämmelser.


Om du vill ha koll på vilka ändringar och uppdateringar som gjorts av BBR:s regelverk det senaste åren ska du klicka dig vidare och läsa mer om vår utbildning inom BBR.

Vill du få den kunskap och de verktyg som du behöver för att genomföra mindre byggprojekt så tids- och kostnadseffektivt som möjligt? Läsa mer om utbildningen Driva mindre byggprojekt.

 

Till toppen