Logo

Erfarenhetsutbyten stärker landets bostadsuthyrare

I en bransch med hög förändringstakt upplever många bostadsuthyrare att det saknas utrymme i vardagen att pröva nya arbetssätt och utvecklas i yrkesrollen. Med över 30 års erfarenhet från att vidareutbilda fastighetsbranschen är Jessica Andersson, utbildningsansvarig på BFAB, extra stolt över att ha initierat och genomfört kompetensträffar för bostadsuthyrare.

Ta del av Jessicas erfarenheter kring bostadsuthyrarnas utmaningar och komplexa arbetsvardag, samt på vilka sätt kompetensträffarna kan skapa nya insikter och stärka landets bostadsuthyrare.

Jessica Andersson

Kompetensträffar, vad är det?

Kurser, seminarier och diplomprogram har du säkert hört talas om. Men kompetensträffar, vad är det?

– Det är en skräddarsydd mötesplats och ett forum skapat för erfarenhetsutbyte mellan människor i specifika yrkesroller. Det är alltså inte som ett vanligt utbildningstillfälle. Deltagandet på en kompetensträff är en bra chans till utveckling i sitt jobb, samtidigt som det ger en möjlighet till många nya insikter på flera plan, berättar Jessica.

Deltagarna umgås under två innehållsrika dagar för att nätverka med andra och samtidigt utvecklas genom att hitta inspiration och nya idéer. Jessica menar att bostadsuthyrarna ibland upplever att de är en något bortglömd yrkesgrupp inom fastighetsförvaltning. Även om samarbetet fungerar bra på de flesta arbetsplatser saknar många bostadsuthyrare att bolla sina tankar med andra som sitter med liknande utmaningar i sin vardag. Därför är kompetensträffarna så viktiga.

Många utmaningar – och gemensamma lösningar

Som bostadsuthyrare är det angeläget att ha bra koll på sitt område och erbjudande. Förutom att ha ”koll på produkten” behöver bostadsuthyrarna även vara uppdaterade på hyreslagen och väl pålästa om sitt företags uthyrningspolicy. Digitaliseringen har skapat många positiva effekter, men en utmaning är att bostadsuthyrarna kommit allt längre från hyresgästerna då mycket av dagens kommunikation sker via digitala verktyg. Bredden av allt de förväntas ha koll på medför både tekniska och kommunikativa utmaningar.

– På kompetensträffarna stärks bostadsuthyrarna i sin roll och betydelse för organisationen. Deltagarna får även konkreta uppslag och lösningar genom de gemensamma diskussionerna som ofta omsätts i praktiken efter kompetensträffarna.

Frågorna som tas upp för diskussion i strukturerade grupparbeten kan beröra alltifrån funderingar kring hur man bäst hanterar visningar och uthyrning i nyproduktion, uthyrningsrutiner såsom köhantering, urvalsprocesser och vad som egentligen kan räknas som inkomst till problem med olovliga andrahandsuthyrningar och hur samarbetet med socialtjänsten fungerar.

Diskussioner som öppnar upp för nya tankesätt

Kompetensträffarna har visat sig fylla ett stort behov som inspirationskälla för bostadsuthyrare. Jessica vet att det är många, utöver hon själv, som ser fram emot när samhället öppnar igen och kompetensträffarna återigen går att anordna. Planen är att genomföra träffarna nu i september.

– Jag uppskattar verkligen den digitala utvecklingen! Den har medfört så många nya positiva möjligheter för oss och vårt utbud av utbildningar på BFAB. Men just för kompetensträffarna tror jag att det är viktigt att träffas fysiskt och ha ett gemensamt erfarenhetsutbyte med branschkollegor som sitter i samma båt, säger Jessica.

Dagens höga tempo på arbetsplatserna och organisationernas alltmer slimmade personalstyrkor innebär ofta att det inte finns tid för att diskutera nya arbetssätt. Jessica berättar att deltagare ofta återkommer efter kompetensträffarna och berättar hur mycket det har betytt att känna en gemenskap med andra som har liknande funderingar. Många nämner också värdet av att få diskutera olika problemställningar och lösningar.

Flera deltagare är återkommande på kompetensträffarna och det skapas kontaktytor runt om i landet. Vid flera tillfällen har det även arrangerats studiebesök deltagare emellan.

Nära kontakt med många livsöden

En viktig framgångsfaktor för att vara en bra bostadsuthyrare är att vara bra på att möta människor och uppskatta det personliga mötet, samt ha ett stort tålamod, menar Jessica. Många gånger innebär yrkesrollen en nära kontakt med olika livsöden, på gott och ont. Det betyder bl.a. att vid behov samarbeta med t.ex. Socialtjänsten för att hjälpa människor med olika typer av t.ex. social eller psykologisk problematik. Just därför menar Jessica att även om tekniken går framåt och att tex. fler företag nu tillämpar digitala kontrakt så kommer inte yrkesrollen i sig att försvinna.

En yrkesroll i ständig utveckling

När det kommer till kritan går det inte fullt ut att ersätta den mänskliga interaktionen. Däremot spanar Jessica att det lutar åt att bostadsuthyraren kommer att få större ansvar över fler arbetsuppgifter. Det finns många kringtjänster som skulle kunna utvecklas tillsammans med yrkesrollen som tidigare inte tillhört uthyrningsverksamheten. Det gäller t.ex. olika typer av tillvalstjänster eller lägenhetsbesiktningar.

– För mig som utbildningsarrangör är det så givande att få direktkontakt med professionella yrkesmänniskor inom branschen. Vid flera tillfällen har deltagarnas insikter och frågeställningar resulterat i nya utbildningar för att täppa till kunskapsluckor. Men viktigast av allt är att synliggöra och lyfta bostadsuthyrarna och utmaningarna de stöter på i sin arbetsvardag.

Jessica tror att det är rätt många som inte fullt ut inser vilket komplext arbete bostadsuthyrarna många gånger utför. De ställs inför svåra utmaningar när de återkommande har den tuffa uppgiften att behöva neka behövande människor en lägenhet på grund av den stora bostadsbrist som råder i 207 av Sveriges 290 kommuner.

–  Vi vill därför att kompetensträffarna ska ses som ett tillfälle att få ny kunskap och skapa möjligheter att utvecklas tillsammans, avrundar Jessica.


Vill du delta på två lärorika, utvecklande och trevliga dagar tillsammans med uthyrare och säljare från andra bostadsbolag runt om i landet? Då är BFAB:s kompetensträff för bostadsuthyrare rätt möjlighet för dig! Det här är inte en vanlig kurs - det är en unik möjlighet till erfarenhetsåterföring branschfolk emellan som man sällan annars upplever och som stärker dig och din organisation i arbetsvardagen,

För mer information om vad kompetensträffen kan ge dig och din organisation, kontakta utbildningsansvarig Jessica Andersson på jessica.andersson@bfab.se eller 076-540 07 65.

 

Till toppen