Logo

”Även stabsfunktioner behöver branschkompetens”

Helena Hallin är marknadskoordinator och expert på sådant som content marketing, marketing automation, sociala medier och att fixa event. Fokus och målgrupp för kommunikation är kandidater som jobbar inom eller vill komma in i fastighetsbranschen, fastighetsbolag och andra bolag med olika typer av fastighetsverksamhet. Som vetgirig medarbetare vill hon förstå fastighetsaffären bättre – för att i slutändan kunna kommunicera ännu vassare.

helena_hallin_378x424px.png

Att kunna sin bransch

Helena har arbetat på Fasticon i snart fyra år och hamnade där på tips via en tidigare kollega. Kontinuerlig kompetensutveckling står högt på Fasticons agenda, liksom fastighetskunskap hos alla medarbetare. Helena fick höra talas om grundkursen i fastighetsekonomi och pratade med sin chef och fick genast positivt gehör. Helena lyfte att hon ville få en bättre förståelse för fastighetsbolags ekonomi då fastighetsbranschen skiljer sig mycket från andra typer av branscher.

- Jag har en kandidatexamen i företagsekonomi och tycker att siffror är roligt. Fastighetsbranschen är lite annorlunda eftersom kärnverksamheten ligger i anläggningstillgångar. Det behöver man en ha en förståelse för när man läser och tolkar fastighetsbolags årsredovisningar, till exempel.

Allmänbildande kunskap

Grundkursen i fastighetsekonomi gav Helena som förväntat en bättre ekonomisk förståelse för fastighetsbolag rent generellt. Hon upplevde en tydlig röd tråd under utbildningens gång – från teori till praktik.

- Det var en boost för självförtroendet. Jag kunde praktiskt använda den grundläggande teorin för att kunna räkna på flera grundläggande nyckeltal direkt.

Helena menar att en grundkurs ger en allmänbildning som är värdefull att ha med sig oavsett vad man jobbar med. Hon rekommenderar stabsfunktioner att vidareutbilda sig i den bransch man verkar inom – för att vara trovärdig och för att jobbet blir så mycket roligare och enklare då.


Vill du också få branschkunskap? BFAB har flera kurstitlar på grundläggande nivå som t ex Fastighetsekonomi grundkurs och Byggprocessen – så fungerar den. Ypperliga kurser för dig som vill få en förståelse och överblick.

Tveka inte att kontakta Lillemor Runesson om du vill veta mer!
lillemor.runesson@bfab.se 073–600 92 03.

Till toppen